Archive | Mrt-Apr 2007 RSS feed for this section

Die prys van verdeeldheid

DIE PRYS VAN VERDEELDHEID – deur Riaan Lombard Verdeeldheid affekteer elke area van ons lewens, beide geestelik en natuurlik. Dit maak ons swak in ons geveg teen die bose. ʼn Tyd gelede het die Here een aand aan my ʼn baie ontstellende droom gegee. Ek het menige slange gesien wat hulleself op slinkse wyses op […]

Continue Reading

Jesus in die Ou-Testament

Jesus in die Ou-Testament – deur Gary Kieswetter Jesus het by Moses en al die profete in die Ou Testament begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking was aan die Emmaüsgangers uitgelê. Die kern begeerte wat elkeen van ons behoort te hê, ongeag aan watter kerk ons behoort, is om Jesus te sien. Om […]

Continue Reading

In Sy voetsport

In Sy voetsport – deur Elza Meyer In die tyd toe Jesus op aarde was, was daar net soos vandag uiteenlopende teologiese oortuigings. Daar was die meer konserwatiewe teoloë en dan was daar die meer liberale teoloë. In Sy uitsprake op vrae van die Skrifgeleerdes, Fariseërs en Sadduseërs het Jesus Hom soms geskaar aan die kant […]

Continue Reading

Geloof in lyding

Geloof in lyding – deur Rhona Kieswetter Elke oorlog wat teen jou opstaan het net een doel voor oë – om jou geloof in God te vernietig. Om jou te laat glo dat God jou nie gaan help nie, dat Hy jou nie lief het nie. Elkeen van ons het al deur lyding gegaan of ken […]

Continue Reading

Bybel resensie – Jesaja

Bybel resensie – Jesaja – deur Rochelle Goosen Die boek Jesaja strek oor eeue heen. Dit is ‘n bundel profetiese uitsprake wat ? samevatting van die gebeure voor, tydens en na die Babiloniese ballingskap (586-539 v.C) is. Jesaja 50:4 – Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat ek dié wat […]

Continue Reading