Archive | Alan Platt RSS feed for this section

Jy is nie meer ‘n sondaar nie

  Deur Alan Platt Ons hoef geen meer poging aan te wend om vir ons eie sondes op te dok nie. Jesus het namens ons dit gedoen. Om God se geesgenoot te wees is sekerlik die grootste seën ooit! Die sleutel boodskap van die evangelie is dat ons ‘n intieme verhouding met die Vader kan hê; […]

Continue Reading

Oorvloed van Genade

Oorvloed van genade – deur Alan Platt Genade is om te ontvang wat jy nié verdien nie. Die afgelope tyd het die Here met my gepraat oor twee spesifieke kern-begrippe naamlik genade en geregtigheid. Dit is te vinde in Romeine 5:17 – Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers […]

Continue Reading

Die naakte waarheid van pornografie

Die naakte waarheid van pornografie – deur Alan Platt Elke geslag en generasie het sy uitdagings op morele gebied. Maar, geen generasie was ooit so bloot gestel aan ‘n oorlvloed van aanspraak op hulle menswees soos ons nie. Tweeduisend jaar terug skryf Paulus ‘n brief aan ‘n groep gelowige mense wat in Rome gebly het. In […]

Continue Reading

Krag in krisistye

Krag in krisistye – deur Alan Platt Jesus het gesê dat ons sal verdruk word in hierdie wêreld maar, dat ons goeie moed moet hou want Hy het klaar die wêreld oorwin. Baiekeer wanneer krisisse jou pad langs kom, begin jy na die oorsaak soek. Jy begin dan wonder of dit ís omdat jy gesondig het, […]

Continue Reading

Geen veroordeling nie

Geen veroordeling nie – deur Alan Platt Genade verklaar jou onskuldig en wil jy jouself nie weer aan die veroordeling van sonde onderwerp nie. In die vorige uitgawe van Manna het ons gekyk na wat genade is en hoe dit op ons as mens van toepassing is. Ons het gesien dat die wet van die gees […]

Continue Reading

7 Waardes van gesonde families

7 Waardes van gesonde families – deur Alan Platt Sterk families maak sterk gemeentes, sterk gemeentes maak sterk gemeenskap . Die Here het families daargestel omdat ons verhoudingsmense is. Familie is die basiese verhouding van menswees. Ons is geskep as verhoudingswesens. Ware vervulling in jou lewe is direk gekoppel aan die verhoudings wat jy met […]

Continue Reading