Archive | February, 2014

‘n Leier vir God

Deur Gary Kieswetter As jy jouself as ‘n leier wil ontdek, is die belangrikste ding om te glo dat jy is wie God sê jy is. Word ‘n leier gemaak of gebore? Ek dink dis beide. ‘n Leier is iemand wat ‘n voorbeeld stel ─ en dit is nie altyd maklik nie. In moeilike tye […]

Continue Reading

Vasgekeer, wat nou?

As jy God aanroep en Sy raad en advies vra, sal Hy jou uit ál jou benoudhede red! Menige kere in Dawid se lewe was hy vasgekeer in situasies waar hy nie kon uit nie. Om vasgekeer te wees is om in ‘n hoek gedruk te wees en daar is geen ander uitweg as om […]

Continue Reading