Hoe belangrik is geld vir jou?

Hoe belangrik is geld vir jou? – deur Gary Kieswetter

Die Here het nie ‘n probleem met wat jy besit nie, maar wat jou besit. Jy kan nie God én Mammon dien nie.

Het die gedagte al by jou opgekom dat jy ‘n rentmeester van God se besittings is? Dis belangrik om God te sien as die bron van alles in ons lewens. Een van die bes beskrywendste verhale wat ek ooit gehoor het, is die verhaal van die man wat sy seun na MacDonaldsgeneem het. Daar aangekom, het net die seuntjie vir hom iets bestel om te eet. Hulle het by die tafel gaan sit en aan die gesels geraak. Terwyl hulle so met mekaar praat, het die pa begin lus raak vir sy seun se aartappelskyfies.

Die pa het vorentoe geleun om ‘n paar aartappelskyfies te neem, maar die seuntjie het dit gegryp en gesê: “Dis myne!” Die pa het begin nadink oor wat sy seuntjie so pas gedoen het. Wat die seuntjie nie besef het nie, is dat sy pa eintlik die bron van die skyfies was. Die pa het die skyfies in die eerste plek voorsien en het ook genoeg geld gehad om nog skyfies te koop indien sy seun nog wou hê.

Ons moet besef dat God die bron is van alles wat ons besit. Hy het klomp dinge aan ons toevertrou en dit in ons sorg geplaas. Van tyd tot tyd kom die Here en hy wil net ook een of twee “aartappelskyfies” by ons neem vir sy eie gebruik, en baiekeer is ons reaksie presies dieselfde! Ons ruk dit ook weg en sê vir God: “Los uit, dis myne.”

Wanneer ek praat van rentmeesterskap, praat ek nie net van jou geld alleenlik nie, maar van die gesindheid en ingesteldheid van jou hart.

In Deuteronomium 8: 7 staan:  Want die HERE jou God bring jou in ? goeie land, ? land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom; ‘n land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate; ? land van olieryke olyfbome en heuning;

Neem jou in ag dat jy die HERE jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, nie te hou nie; sodat jy nie miskien eet en versadig word nie en mooi huise bou en bewoon, en jou beeste en jou kleinvee vermeerder en jou silwer en goud vermeerder, ja, alles wat jy het, vermeerder — en jy in jou hart dink: My krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. Maar dink aan die HERE jou God, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat Hy sy verbond kan bevestig wat Hy aan jou vaders met ? eed beloof het, soos dit vandag is.

Die Here het die pad saam met die Israeliete geloop en vir hulle die voorreg gegee om ? goeie land in besit te neem. Maar Hy het hulle gewaarsku dat hulle nie moet dink dat dit deur hulle eie te doen is dat hulle in daardie bevoorregte posisie is nie.

Die Bybel praat gereeld oor ons ingesteldheid rakende materiële besittings. In die Bybel word God ook gedurig teenoor Mammon opgeweeg. Hoe belangrik is geld in jou lewe? Jesus is vir 30 silwer muntstukke verraai. Dis vir geld dat manne hul siele en vrouens hul liggame verkoop. Dis vir geld dat mense lieg, bedrieg, verkul en doodmaak.

Om en by 500 skrifte in die Bybel verwys na kommunikasie met God. Meer as 2350 skrifte in die Bybel verwys na finansies, rentmeesterskap en ons gesindheid teenoor geld en materiële besittings.

Dis interessant hoe die kerk deur die eeue gestoei het om sin te maak van ons verhouding met geld. Dis belangrik om nie net een enkele skrif oor geld uit te lig nie, maar om die groter prentjie te sien deur al die verse aangaande geld in gedagte te hou. Daar is basies drie uitgangspunte wat al na vore getree het wanneer dit by die kerk en geld kom;

Die eerste oortuiging is dat armoede God se wil vir sy mense is. Rykdom is verkeerd en ryk mense gaan nie hemel toe nie. Dis wat sommige mense graag wil glo. Een van die kernskrifte wat aangehaal word om hierdie doktrine te regverdig, is toe Jesus gesê het dat dit moeiliker is vir ‘n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan as vir ? kameel om deur die oog van ‘n naald te gaan.

Daardeur wil Jesus vir ons sê dat besittings nie so ‘n houvas op ons lewens moet hê dat ons nie deel kan hê aan sy koninkryk en heerskappy nie. In hierdie konteks verwys die koninkryk van God nie na die hemel nie, maar na God se heerskappy en volle seggenskap in ons lewens. Besittings en materiële dinge kan verhoed dat God die finale sê in jou lewe het.

Die Here het nie ‘n probleem met welvaart nie. Hy het nie ‘n probleem met die kar wat jy ry of die huis waarin jy bly nie. Die Here word nie deur goud en silwer geïntimideer nie. Die Here het nie ‘n probleem met wat jy besit nie, maar wat jóú besit. Paulus beaam dit in 2 Korintiërs 8:9 Want julle ken die genade van onse Here Jesus Christus, dat Hy, alhoewel Hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word.

2 Korintiërs 9:8 – En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.

God se bedoeling is dat ons Hom sal vertrou om vir ons te voorsien. In die lig van hierdie skrifte was daar ‘n reaksie teen die lering dat God wil hê dat ons arm moet wees. Die pendulum het na die uitkyk van welvaart geswaai. Dis toe dat die sogenaamde, prosperitylerings begin het. Die kern van hierdie lering is dat die Here wil hê dat dit altyd met almal bo-gemiddeld goed moet gaan. As jy nie baie geld het nie, is dit ‘n bewys dat die Here se seën nie op jou lewe is nie.

Seën word nie net in materiële waarde gemeet nie. Dis ‘n feit dat baie besittings naderhand vir jou ? vloek kan word. God se Woord is baie duidelik dat dit nie altyd veronderstel is om bo-gemiddeld goed met jou te gaan nie. Daar kan tye wees waar jy agterkom dat jy God in jou lewe nodig het omdat jou beursie dun is. Paulus skryf daarvan in Filippense 4 – Hy sê dat hy weet hoe dit voel om baie te hê, en hy weet hoe dit voel om gebrek te hê, maar in alle omstandighede is hy meer as ? oorwinnaar deur Jesus Christus wat hom liefhet. God is saam met hom in alle omstandighede!

Daar was al tye in my lewe wat ek baie gehad het, en daar was tye wat ek minder gehad het. En glo my, dit is beter om te hê, as om nie te hê nie. Maar gedurende al daardie situasies, goed en sleg, kon ek agterkom dat die Here besig is om saam met my die pad te loop en dinge in my te belê. Die belangrike is nie of jy baie of min het nie, maar of jy ‘n getroue rentmeester is van dit wat jy het. Dit bring ons by die derde uitgangspunt.

Lukas 16:1 sê: En Hy het ook aan sy dissipels gesê: Daar was ‘n ryk man wat ? bestuurder gehad het; en hy is by hom aangeklaag as een wat sy besittings verkwis. En hy het hom geroep en vir hom gesê: Wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake; want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie.

Toe sê die bestuurder by homself: Wat sal ek doen? Want my heer neem die bestuurderskap van my weg. Spit kan ek nie; om te bedel, skaam ek my. Ek weet wat ek sal doen, sodat wanneer ek van die bestuurderskap afgesit is, hulle my in hulle huise kan ontvang. Toe roep hy die skuldenaars van sy heer, een vir een, en sê vir die eerste: Hoeveel skuld jy aan my heer? En hy antwoord: honderd vat olie. En hy sê vir hom: Neem jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou vyftig. Daarna sê hy vir ? ander een: En jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord: honderd mud koring. Toe sê hy vir hom: Neem jou skuldbewys en skryf tagtig.

En die heer het die onregverdige bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het; want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig. En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende deur die onregverdige Mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul in die ewige tente kan ontvang.

Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou; en hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grote onregverdig. As julle dan nie getrou was in die onregverdige Mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? En as julle nie getrou was in ? ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee? Geen huiskneg kan twee here dien nie; want hy sal òf die een haat en die ander een liefhê, òf die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie.

Wat ons hieruit moet verstaan, is dat die wêreld geld gebruik tot hulle eie voordeel, maar dat hulle slimmer met geld werk as die kinders van die lig. Jesus gebruik hierdie skrifgedeeltes om ‘n paar beginsels neer te lê:

•  Wat jy nou met jou geld doen, gaan eendag in die ewigheid getuig. Wanneer jy jou geld gebruik om die koninkryk uit te brei, sal dit in die ewigheid tot jou voordeel wees. Elke keer wanneer jy geld in die koninkryk van God belê, gaan dit oor die gesindheid van jou hart.

•  As jy gee wanneer jy min het, sal jy ook gee as jy baie het . As jy suinig is wanneer jy min het, sal jy ook suinig wees wanneer jy baie het. Dit gaan nie daaroor of jy ryk of arm is nie, maar die gesindheid van jou hart. God meet nie die hoeveelheid wat jy gee nie, maar jou ingesteldheid.

•  Dit wat ons het, behoort aan die Here. Die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, het jy alles wat jy het vir Hom gegee – insluitend jou geld! Jy het alles wat jy het aan Sy heerskappy onderwerp. Jy is nou slegs ? bestuurder van God se besittings. Wat joune is, is God s’n.

•  Jou gesindheid teenoor geld beïnvloed jou gesindheid teenoor God. Ons moet finansieel vry wees, nie net in die sin dat ons nie skuld het nie, maar in die sin dat geld nie ‘n houvas op ons lewens het nie.

•  God is die bron van ons lewe, nie die Marula Sun of die Lotto nie.

•  Soek God se inspraak in al jou sake – in jou finansies ook. Laat die vrede van God in jou hart heers – moenie iets doen as God se vrede nie daar is nie.

•  Bring jou tiende na die skathuis (waar jy aanbid).

•  Maak klaar met skuld. If your outgo exceeds your income, then your upkeep will be your downfall! Moenie goed koop wat jy nie nodig het nie met geld wat jy nie het nie, om mense te beïndruk waarvan jy nie eers hou nie!

Don’t keep your eye on the money, keep it on God! Moenie dat geld vir jou belangriker as God word nie – dat Mammon groter aanspraak as God het nie. Natuurlik wil God hê dat jy geld sal hê, maar dit mag nooit jou lewe beheer nie.

Comments are closed.