Krag in krisistye

Krag in krisistye – deur Alan Platt

Jesus het gesê dat ons sal verdruk word in hierdie wêreld maar, dat ons goeie moed moet hou want Hy het klaar die wêreld oorwin. Baiekeer wanneer krisisse jou pad langs kom, begin jy na die oorsaak soek. Jy begin dan wonder of dit ís omdat jy gesondig het, of dit ‘n aanval van die duiwel is en of dit God is wat jou tugtig.

En baiekeer as jy na die oorsaak soek, verloor jy perspektief. Die oorsaak van die krisis is nie wat belangrik is nie. Wat belangrik is, is die feit dat God sê, ‘Ek sal jou nooit begewe of verlaat nie.’ Al wat jy hoef te weet wanneer jy deur ‘n krisis gaan is dat die Here met jou is. En dit is jou krag en sterkte!

Jakobus 1:2 – My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard.


Die ou vertaling sê, Ag dit loutere vreugde wanneer julle in allerhande beproewinge kom. In Gewone Afrikaans: ‘Raak opgewonde en bly as julle moeilikheid het.’ Dit maak nie logies sin nie. Dis nie jou natuurlike, eerste reaksie op moeilikheid nie. Ek het nie hierdie skrif verstaan nie, totdat ek eendag die nuus gekyk het. Hulle het ‘n onderhoud met twee boksers gevoer. Toe hulle die eerste bokser vra hoe voel hy oor die geveg antwoord hy, ‘Ek kan nie wag nie. Ek is opgewonde!’ En terwyl hy praat, vang my oog sy opponent en ek sien hoe sterk hy is. Ek kon nie verstaan hoe kon die eerste bokser opgewonde wees nie, want sy opponent was duidelik iemand met wie jy nie in ‘n geveg wil wees nie. En skielik besef ek, dat die opgewondenheid van die bokser is nie oor die geveg per sy nie, want hy weet die geveg gaan moeilik wees en dat hy ‘n paar houe toegedien gaan word. Waaroor hy opgewonde is, is die geleentheid wat hy het om te bewys dat hy sterker as sy opponent is.

Toe ek dit verstaan, toe verstaan ek wat Jakobus probeer sê het. Jy moet opgewonde raak wanneer slegte omstandighede jou pad langs kom, want groter is Hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is. Dit is ‘n geleentheid waartydens jy, ten spyte van die uitdagings, kan sê, ‘Saam met God gaan ek deur dit gaan.’ Dit het als te doen met perspektief. Sodra Christus in jou lewe is, kyk jy anders na jou moeilikheid en jou omstandighede.

Partykeer wanneer jy vashou aan sekere beloftes van die Woord, en goed gebeur in jou lewe wat jy nie verstaan nie, raak jy verward. ‘n Paar jaar terug was daar ‘n jong meisie in ons gemeente wat pasgetroud was. Sy het kanker gekry en almal het gebid en die Here vir haar genesing vertrou maar, sy is toe oorlede. Ek het met die Here gestoei en vir God gesê dat wat met haar gebeur het is nie wat Sy Woord sê nie. Sy Woord sê dat daar genesing vir ons wonde is.

Die Here vat my toe terug na die konsep van die wet van swaartekrag. Die wet van swaartekrag is ‘n realiteit en is van toepassing op enige iets onder die son. Maar, toe ontdek hulle die wet van aërodinamika wat beteken dat ‘n vliegtuig in die lug kan vlieg sonder om te val. Hoe beter jy die beginsels van die wet van swaartekrag verstaan, hoe meer sukkel jy om die wet van aërodinamika te verstaan want die twee wette kontrasteer mekaar.

Wanneer jy in ‘n vliegtuig vlieg sal jy dink dat swaartekrag nie bestaan nie. Maar, die oomblik wat jy uit die vliegtuig klim sal jy wel agterkom dat swaartekrag nog steeds bestaan. Wat gebeur het is dat ‘n hoër wet as die wet van swaartekrag ingeskop het. Daardie hoër wet het nie die wet van swaartekrag onklaar gemaak nie. Dit het nie beteken dat swaartekrag nie meer waar is of nie meer bestaan nie. Die Here het met my begin deel en gesê: ‘Allan, Ek het vir julle openbaringe gegee. Dit is soos die wet van swaartekrag, dit werk, dit is ‘n realiteit. Dit is die insig wat julle het. Maar, daar is ‘n insig wat Ek het wat julle nog nie verstaan nie. Baiekeer skop daar ‘n hoër wet in en dan stoei julle met swaartekrag en kan nie verstaan hoekom dit nie meer ‘n realiteit is nie.’ Jy moet nie verward raak nie. Daar is wette wat ons nie nou verstaan nie, maar eendag sal ons dit verstaan!

Wanneer God sê dat Hy genees, dan genees God. As Hy sê dat Hy sal voorsien, dan voorsien Hy. Ek het al te veel goed gesien wat my oortuig het dat ek God met alles kan vertrou. Maar, daar is sekere dinge wat ek nie verstaan nie. En dan wanneer jy by die punt gekom het wat jy nie verstaan hoekom sekere dinge gebeur of nie gebeur nie, is die punt waar jy moet sê, ‘Die Here is met my. Ek en Hy loop hierdie pad saam en eendag sal ek beter verstaan en insig hê op die hoër weë van God.’

Neem Abraham as voorbeeld. Hy het jare gewag vir ‘n seun en toe sy seun groot genoeg is sê God vir hom om vir Isak te offer. Abraham het dit nie verstaan nie. Al wat Hy gedoen het was om die pad te loop wat die Here van Hom gevra het. Baiekeer werk dit so in ons lewens ook.

Jakobus 1:5 – As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.

Wanneer jy nie jou omstandighede kan verstaan nie, bid vir wysheid. Jakobus sê nie hier dat jy vir kennis of insig moet vra nie. Baiekeer kan jy die kennis nie begryp nie, en daarom het jy wysheid nodig. Wysheid is die insig om die goed wat jy self nie verstaan nie te hanteer en te benader soos wat God wil hê jy moet.

Jakobus 1:3 – En julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid sal bewerk.

Lydsaamheid is geestelike vasbyt en karakterontwikkeling. As ek dink aan geestelike vasbyt, dan dink ek aan die tyd toe ek in die weermag was. Dit was ‘n verskriklike plek om te wees en vrees en angs het my beetgepak. Ek het ‘n sekere limiet waartoe ek myself kon druk gehad maar, die korporaal wat my opgelei het, het my verder as my limiet gedruk. Volgens hom kon ek meer vat en verder gaan as wat ek gedink het ek kan.

In Jeremia is die verhaal van Moab. Hy het nooit sy karakter ontwikkel nie en God vergelyk Moab met die verouderingsproses van wyn:

Moab 48:11-12 – Moab sit van sy jeug af rustig, so ongestoord soos wyn op sy afsaksel, wyn wat nie van een kruik in ‘n ander oorgegooi is nie. Hy is nooit in ballingskap weggevoer nie; sy smaak het dieselfde gebly, sy geur het nie verander nie. Maar daar kom ‘n tyd, sê die Here, dat Ek mense stuur wat wyn uitgooi, en hulle sal Moab uitgooi, hulle sal sy kruike leegmaak. Sy wynkanne stukkend slaan.

Moab het nie tot sy volle potensiaal ontwikkel nie want hy het nooit moeilike tye geken nie. Moab was nie uitgegiet nie, Moab was nie uit sy comfort zone geskuif nie. Moab het nooit geweet wat dit is om deur uitdagings en krisisse te gaan nie en daarom het sy karakter nooit ontwikkel nie.

Wanneer ek lees van die ervarings wat die mense in die woestyn gehad het, staan daar ook dat die Here hulle in die woestyn ingelei het. Selfs Jesus was deur die Gees van God in die woestyn ingelei. Soms is woestyntye deel van God se pad en prosesse in jou lewe. Maar, God is in die woestyn ook daar!

Ek lees eendag ‘n storie van ‘n Bybelstudiegroep wat Maleagi bespreek het. Hulle het die volgende vers bestudeer: He sits as a refiner, a purifier of silver . Een van die vrouens het ‘n afspraak gemaak om te kyk hoe silwer gelouter word. Die silwersmid het die silwer oor die vuur gehou sodat dit warm kon word. Die silwersmid het verduidelik dat ‘n mens die silwer in die middel van die vuur moet hou waar die vlamme die warmste is om al die onsuiwerhede weg te brand. Sy het weer aan die skrif gedink en hoe God mense in ‘nhotspot van omstandighede sit. Die silwersmid het verder verduidelik dat hy die hele tyd die silwer moet vashou en die heeltyd sy oë op die silwer moet hou. As die silwer een oomblik te lank in die vlamme is sal dit brand en vernietig word. Die vrou vra toe vir die silwersmid, ‘Hoe weet jy wanneer die silwer heeltemal gesuiwer is ?’ Hy antwoord toe, ‘Dis maklik, wanneer ek my eie beeld daarin kan sien.’

Dis God se prosesse. Hy wil Sy heerlikheid in jou sien. En baiekeer lei God jou deur krisisse en moeilike tye om jou te louter, te suiwer sodat jy Hom sal reflekteer. Moenie dan iemand soek om te blameer nie. Dit sal net veroorsaak dat jy perspektief verloor en verward raak. Dit lei na vrees, want dan is die krisis al wat jy kan sien.

Jy is gemaak om deur te breek. Môre sal die son weer skyn! Jy kan God vertrou!

 

Comments are closed.