Die naakte waarheid van pornografie

Die naakte waarheid van pornografie – deur Alan Platt

Elke geslag en generasie het sy uitdagings op morele gebied. Maar, geen generasie was ooit so bloot gestel aan ‘n oorlvloed van aanspraak op hulle menswees soos ons nie. Tweeduisend jaar terug skryf Paulus ‘n brief aan ‘n groep gelowige mense wat in Rome gebly het. In hierdie brief gee hy ‘n paar riglyne oor God se boedeling vir hulle lewens ten opsigte van hulle seksualiteit. Romeine 13:12 – Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.

Paulus sê vir die Romeine: “Hier is die goed wat julle gaan pla, die goed waarmee julle gaan sukkel. Maar hier is die beginsel: beklee julleself met Jesus Christus. Versadig julleself met die Here. Laat toe dat God ‘n groter realiteit word in julle lewens.En wanneer julle dit doen, sal die vlees nie die oorhand kry nie. Maak geen voorsorg vir die vlees nie.”

‘Vlees’ beteken die stoflike deel van jou menswees wat vatbaar is vir die versoeking, die aanspraak daar buite. Tydens die oorspronklike sonde, toe die vyand die mens kom verwar en verlei het, het hy gekom in die vorm van ‘n slang. Dit is interessant dat toe die Here daardie situasie addresseer het, het Hy gesê: “luister, jou kop gaan vermorsel word deur die saad van die vrou. Jy gaan stof eet.”
Dit is vreemd om vir ‘n slang te sê hy gaan stof eet as daar nie ‘n slang op aarde is wat stof eet nie. Wat God hiermee bedoel het was dat satan sal teer op die vleeslikheid van die mens. Dit is sy dieët. Stof vir ontbyt, middagete en aandete, vir voorgereg, hoofgereg en nagereg.

God bedoel hiermee dat die vleeslikheid van die mens die aptyt van die duiwel sal versadig. So wanneer jy in die vlees leef, versadig jy die aptyt van die vyand want hy leef van stof. Ons moet die duiwel op ‘n diet plaas deur beheer te neem oor ons vlees sodat ons kan leef as mense wat ons beklee met Christus. Een van die wapens wat die duiwel gebruik om op ons te teer is pornografie. Die feit is, ons as mense is seksuele wesens. God het ons so gemaak. God het ons gemaak met sekere passies en drange. Hy’t ons so gemaak. God is die Outeur van seks. Hy het dit uit gedink. Maar die oomblik wat die Outeur iets maak of skep, moet dit binne die konteks van dit wat Hy geskep het funksioneer. Die oomblik wat ons buite Sy raamwerk optree, kom daar skade. Enige iets wat funksioneer buite sy skeppingsdoel, bring skade.

Alles wat geskep word, word met ‘n sekere funksie in gedagte geskep. Dink aan iemand wat ‘n Z3 BMW ontwerp. Hy ontwerp dit met ‘n spesifieke funksie en terrein in gedagte. Hy het gedink waarvoor die Z3 gebruik gaan word. Hy het gedink hoe hierdie motor op ‘n renbaan gaan jaag. Van die wiele tot en met die bakwerk is ontwerp om te kan funksioneer in hierdie tipe terrein. Die ontwerper het die bedoeling dat die persoon wat die Z3 gaan koop, dit sal aanwend binne hierdie spesifieke konteks. Nou wanneer jy ‘n Z3 gaan gebruik om springhase in die veld mee te jag, gaan jy dit skade aanrig. Die oomblik wat iets gebruik word vir iets waarvoor dit nie bedoel is nie, gaan dit beskadig word. Maak nie saak hoe lekker en fun dit is om iets buite sy doel te gebruik nie, die eind resultaat is altyd skade.

Die vyand se plan is om mense weg te lok van die Skepper se raamwerk van seksualiteit. God se bedoeling vir mense is om in verhouding met mekaar te staan as totale wesens: gees, siel en liggaam. Verhouding maak sin wanneer mense in eenheid is. God het bedoel dat daar ‘n konneksie in die gees tussen jy en jou maat van die teenoorgestelde geslag sal wees. Daarom is dit belangrik dat die persoon met wie jy ‘n verhouding het, geestelik sal deel wat jy deel sodat daar ‘n konneksie sal wees.

Daarom is dit gevaarlik om ‘n verhouding te hê met iemand wat nie die Here ken nie. Daar moet ‘n geestelik band en ‘n konneksie wees. Op sielsvlak (wil, emosies en intellek) moet daar ook ‘n konneksie wees. So journey mense saam. So voeg die Here mense saam. So begin mense deel in terme van hul waardes, beginsels, norme en goed wat vir hulle saak maak. So kom daar ‘n konneksie.Die Here voeg mense saam en later kom daar ‘n fisiese eenheid. Die seksuele is eintlik net die viering van ‘n eenheid wat deur die Here erken word. Seks is die viering van ‘n eenheid in die Here. Dit is God se raamwerk.

Hollywood se raamwerk lyk egter ‘n bietjie anders. Daar gaan dit net oor die fisiese. Seks word primal in its nature. Dit gaan net oor jou liggaam en jou lyf. En dit het pyn, verwyt, seer en skuld tot gevolg. Die duiwel gebruik pornografie om jou te lok om buite verhouding interaksie te hê met iemand met wie jy geen konneksie het nie. Daar is vier fases van hierdie proses. Die eerste fase is versoeking. Die aanspraak op jou vlees. Die feit is, versoeking in ons samelewing is so sterk. Ons lewe in so ‘n seskueel gelaaide samelewing. Dit is in die media, in die tydskrifte en op Televisie. Jy kan nie eers meer die Landbou Weekblad by die winkel gaan koop sonder dat daar ‘n tannie uit ‘n plastiek cover vir jou loer nie. En sy sê: “vat my huis toe”. Maar jy sê: “ek het net gekom vir die Landbou Weekblad!”.

Jy kan nie eers meer deur die Televisie kanale flip of op die internet browse nie of sy is daar. Versoeking is orals. Dit is ‘n realiteit en dit maak aanspraak op ons lewens. Die uitdaging om regtig te kan lewe as ‘n vry mens in hierdie area is groot. Die issue is nie die versoeking nie, maar hoe jy dit hanteer. Baie mense sê: “ek kon myself nie help nie. Toe ek my weer kon kry…” Versoeking het slegs aanspraak op jou lewe as jy voor die tyd in jou denke geleentheid daarvoor gegee het. Dit is die Josef beginsel. Josef was een van die hoofmanne in Potifar se huis. Potifar was getroud met hierdie wilde girl wat deur die paleis geloop en gesê het: “ek laaik Josef”. Eendag was Josef besig om sy pligte in die paleis na te kom en die volgende oomblik is sy daar. Sy sê vir Josef: Potie is weg vir besigheid, ek het als gereel.

Skielik moet Josef ‘n keuse maak. Wat in Josef het gemaak dat hy in daardie oomblik van versoeking kon “nee” sê? Josef het lank terug al reeds in sy gemoed vas gemaak dat hy nie ontrou sou wees nie. Hy het al lankal trouheid in sy lewe vas gemaak. He established it in his life. In sy denke het hy klaar gekies om vas te staan. Dit het gemaak dat toe die oomblik van versoeking kom, hy kon staande bly. Stewart Babage sê die volgende: “It is an elementary psychological law that when the imagination and the will are in conflict, the imagination almost always win.” Dit is wat jy toelaat om beheer te kry in jou denke wat gaan bepaal of jy in oorwinning gaan leef.

Die tweede fase is die verleidings fase. Dit is wanneer jy begin toegee. Jakobus sê dat alles gebeur in jou denke. Wanneer jy sonde die geleentheid in jou denke gee kry dit ‘n houvas. Wanneer jy die deur oopmaak vir die vlees, kry dit ‘n houvas op jou lewe. Skielik begin jy jouself onderwerp. In jou gedagtes dink jy dat jy in beheer is, dat jy besig is om te dikteer. Jy dink dit is jy wat besluit het om jouself aan die verkeerde goed bloot te stel. Maar, eintlik is iets anders besig om te gebeur. ‘n Ander mag of invloed is besig om ‘n houvas op jou lewe te kry.

Die derde fase is verslawing. Jy word ‘n kneg, ‘n slaaf. Mettertyd begin daar patrone in jou lewe vorm, waarmee jy nie sonder kan nie. Daar is twintig tipe verslawings, waarvan pornografie een van die sterkstes is. Studies het getoon dat ‘n groot persentasie van gelowiges gebuk gaan onder die krag en die invloed van pornografie. Die oomblik wat pornografie ‘n houvas op jou kry neem dit jou buite die Skepper se konteks van seks en lei dit na verwaring. Verwarring bring skuld, veroordeling en ‘n gevoel van teleurstelling en leegheid. Dit het ‘n negatiewe impak op hoe jy kyk na die teenoorgestelde geslag en verhoudings.
Die gevolg is dat jy skuldig begin voel en jy weet nie meer hoe om dit te hanteer nie. Solank as wat jy jou verslawing aan pornografie in die donker hou solank het dit krag. Die oomblik wanneer jy sonde aan die lig bring, en dit openbaar, breek jy die duiwel se mag oor jou lewe.

Dit is belangrik om te verstaan dat as jy dalk ‘n probleem in hierdie area het, jy nie alleen is nie. Daar is baie ander mense wat ook hiermee worstel, net soos wat baie mense in ander areas worstel. Die waarheid is dat ons saam met God op reis is. Die oomblik wat jy jou probleem aan die lig bring, wanneer jy die wapens van die lig gebruik, kan jy pornografie se houvas op jou lewe breek.Die vierde fase is bevryding. Ek wil vir jou ‘n paar praktiese wenke gee hoe om vry te kom van pornografie:
1. KOM SKOONKom op ‘n punt waar genoeg genoeg is. Waar jy moeg is om die duiwel se aptyt te voed. Sê vir jouself: “Ek gaan die duiwel op ‘n honger staking plaas. Ek gaan skoon kom”.
Hoe kom jy skoon? Neem ‘n besluit. Vertrou God dat Hy dit sal breek. Bely dit voor die Here. Erken dit as sonde. Moenie probeer om dit te rasionaliseer of om verskonings uit te dink nie. Die plek van belydenis is die plek van deurbraak. Where there is brokeness there is God’s grace.
2. BELY GOD SE WOORD OOR JOU LEWEMoenie glo dat jy swak is en dat dit nou maar die pakkie is wat jy vir die res van jou lewe gaan moet dra nie. Moenie vir jouself vertel dat jy nooit daarvan gaan los kom nie. Bely dat jy deel het aan die triomf van Christus se oorwinning. Dat die Here jou as rein, heilig en oorwinnend sien.
3. BREEK MET DIE OU PATRONE VAN DIE VERLEDEEk het die getuienis van ‘n veertien jarige seuntjie gehoor waartydens hy gedeel het hoe hy gesukkel het met pornografie. Hy het ‘n sekere patroon van funksioneering gehad. Elke aand as sy ma en pa gaan slaap het, het hy na sy rekenaar gegaan en pornografiese websites besoek. Dit was sy patroon. Hy’t elke aand geweet dat dit is wat hy gaan doen.
Dit is krities dat jy die patroon moet breek. As jy pornografie op die rekenaar kyk, sit jou rekenaar in ‘n vertrek waar daar ander mense is wat kan sien waarmee jy besig is.
4. RAAK ONTSLAE VAN ALLE MATERIAALRaak ontslae van alle materiaal, maak nie saak hoeveel jy daarvoor betaal het nie. Skeur die goed op. Brand dit. Trap op dit. Moet dit nie vir iemand anders gee nie. Breek dit. Maak ‘n seremonie daarvan en bou ‘n groot vuur.

Trek ‘n streep.Vier die oorwinning van die oomblik. Maak ‘n celebration daarvan. Nooi ‘n paar pêlle oor en sê: “manne, dit is ‘n groot omblik in my lewe. Bring julle Bybels saam. Ons gaan net die Here loof”. Doen iets waarna jy kan terug verwys. Make sure there is a ceremony. Ceremonies are the points of reference in your life on which you reflect.

Wanneer jy skoon is, bly skoon. Vermy die plek waar die plaag val. Jy weet waar is die plekke en die geleenthede waar die goed houvas kry op jou lewe, waar jy voel jy begin struikel. Bly weg van plekke waar jy swak is! Verander jou lewe, moenie soontoe gaan as jy weet jy is swak nie. Bou eers kapasiteit in jou lewe op.

Bou God se Woord in jou lewe in. Selfs Jesus het die Woord gebruik om versoeking te weerstaan. Hy het gesê: “daar staan geskrywe…” Die Here is nie onsimpatiek met ons lewens nie. Hy staan nie apaties teenoor die kragte wat inwerk op ons lewens nie. Ons het ‘n Hoëpriester wat saam met ons voel, want Hy was versoek in alle opsigte, maar sonder sonde. Jesus voel saam met ons. He is not judging us. He is calling us to come and enjoy the life of victory!Skeduleer gereelde tye om te vas. Vas is wanneer jy sekere dinge ‘n breek gee. Sê vir jouself en vir ander: “vir die volgende week gaan ek nie televisie of videos kyk nie”, of “ek gaan nie tydskrifte lees nie”. Die rede hiervoor is om jou vlees onder beheer en in lyn te kry.

Dalk moet jy kos opsy skuif vir ‘n tyd lank en by die Here uitkom. Want, die beginsel is: beklee julleself met Christus. Versadig jou met die Here. Dit sal vir jou die gesag gee om nie aan die begeertes van die vlees oor te gee nie.
5. STAAN IN VERANTWOORDBARE VERHOUDINGSDie oomblik wanneer jy eerlik oor jou probleem is, wanneer jy bereid is om iemand daarvan te vertel is wanneer jy skoon gaan bly. Daar is sekere jongmense in ons gemeentes wat ‘n ooreenkoms met mekaar het om mekaar verantwoordelik te hou vir die tyd wat hulle spandeer op die Internet. Hulle praat met mekaar en vra mekaar uit oor sensitiewe sake.
Wanneer jy oop kaarte speel breek jy die mag van sonde. Sin’s power lies in secrecy. Die feit is, as jy weer sou struikel, staan op. Moenie aanvaar dat jy dit nooit sal oorwin nie. Staan op!

Vier elke klein oorwinning. Celebrate dit. As daar ‘n aanslag gekom het en jy het dit weerstaan, vier dit. As jy weer gebrowse het, en die tannie het weer haar verskyning gemaak en jy het haar weg geclick ,staan op en sê: “another one bites the dust!” en gaan koop vir jouself ‘n milkshake! We are the champions. Bou seremonie in jou lewe waar jy die oorwinnings vier. Pornografie is die vyand se poging om jou buite God se raamwerk van seksualiteit te lok. Dit trek jou in ‘n maalkolk van verslawing, verwerping, en verleentheid in. It brings damange.

Hierdie woord is nie bedoel om jou te veroordeel of om jou te laat skuldig voel nie. Dit is daar sodat jy sal weet daar is ‘n pad uit. Jy kan oorwin. Jy kan God se genade beleef. As jy skuldig voel oor verkeerde goed in jou lewe, of dit nou pornografie is en of enige ander aspek van jou seksualiteit, bring jou lewe voor die Here in gebrokenheid en afhanklikheid. Vul jou lewe met meer van die Here. Be satisfied with God. Spreuke sê dat vir versadigde mense heuning nie eers meer soet is nie. As jy versadig is, dan is jy nie beskikbaar vir die vlees om geleentheid te kry in jou lewe nie. Dit is jou keuse om jou vlees in God se beheer te plaas, sodat die vyand nie kan teer op die vleeslike aktiwiteit van jou lewe nie.Die volgende gebed is ‘n gebed van vasmaak in die gees waar jy vandag ‘n keuse kan maak. “Here, ek bring my seksualiteit voor U. Ek kom lê dit voor U neer sodat my lewe sal inpas in U raamwerk en sodat daar nie skade in my lewe sal wees nie.”

Comments are closed.