Oorvloed van Genade

Oorvloed van genade
– deur Alan Platt

Genade is om te ontvang wat jy nié verdien nie.
Die afgelope tyd het die Here met my gepraat oor twee spesifieke kern-begrippe naamlik genade en geregtigheid. Dit is te vinde in Romeine 5:17 – Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus.

Ek is onder die indruk dat die Here besig is om ons na heerskappy en outoriteit te neem. Dáár sal ons meer van die bonatuurlike ingryping van God in ons lewens begin ervaar. Maar, om te kan heers het ons volgens die bogenoemde skrif nodig om deel te hê aan die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid. Genade en geregtigheid is iets wat nodig is om op te fokus. Daar is twee tipes kleure wat belangrik is wanneer jy oor genade en geregtigheid praat. Die eerste is die kleed wat die hoëpriester gedra het – dit was ‘n wit kleed wat van geregtigheid getuig het. Bo-oor die wit kleed het die hoëpriester ‘n blou kleed aangehad wat van genade getuig het. Hy het dan ook ‘n borsplaat gedra met die name van die 12 stamme van Israel op.

Die hoëpriester het met geregtigheid en genade in die teenwoordigheid van die Here ingegaan, om die volk te verteenwoordig. Ons is bevoorreg om Jesus as ons hoëpriester te hê. Lees self wat die Skrif sê in Hebreërs 4:14 – Terwyl ons dan ? groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie ? hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

Volgens hierdie skrif is daar ? troon van genade en ? Hoëpriester wat ons by die troon van genade verteenwoordig. Ons kan enige tyd met vrymoedigheid na die troon gaan om genade te vind sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. Die vraag is nou: Wat is genade? Sommige sê dat genade iets is wat jy nie verdien nie, dis iets wat jy in elk geval kry, maak nie saak wat jy doen nie. Ander beskryf genade as dit wat jy ontvang om elke dag in geloof te groei. Wat sal jou antwoord wees?

Genade is ? baie dominante tema in die Nuwe Testament. Die begrip, genade, kom 125 keer in die Nuwe Testament voor. Dis juis hierdie begrip wat die Ou Testament van die Nuwe Testament skei. Dis belangrik om te weet dat genade en barmhartigheid oftewel mercy nie dieselfde betekenis het nie. Barmhartigheid is om nié te ontvang wat jy verdien nie. Genade is om te ontvang wat jy nié verdien nie.

Wanneer Johannes begin skryf oor Jesus se koms na die aarde en die nuwe dispensasie, dan sê hy die volgende: Johannes 1:16 – En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.

Wanneer Johannes hier praat van genade, dan is genade nie net vir hom ? teologiese konsep nie. . . genade is eintlik ? persoon. Genade was aan ons openbaar deur die koms van Jesus Christus. Moses het vir Israel die wet gegee; dit was ? eksterne raamwerk waarvolgens hulle moes lewe. Dit was ? stel reëls vol moets en moenies. Die Israeliete moes volgens hierdie raamwerk lewe. Maar, toe Christus kom, het Hy vir ons almal die genade gegee en Hy het ook die waarheid aan ons kom bekend maak. Dit was ‘n heeltemal ander verwysingsraamwerk as dit waaraan die Israeliete gewoond was. Jesus het nie gekom om ? nuwe godsdiens genaamd Christenskap te begin nie. Jesus het gekom om vir ons te kom wys dat daar ‘n nuwe manier is waarvolgens ons moet lewe. ? Manier wat die mens God se guns, erkenning en aanvaarding kan beleef – en die nuwe manier was om Jesus Christus te erken.

Ons lees nie net die Nuwe Testament om konsepte te kry waarvolgens ons kan lewe nie. Maar, die konsepte neem ons na die hart van die Nuwe Testament wat Jesus Christus is. As jy besluit om bietjie die Victoria-watervalle te gaan besoek, gaan jy nie soontoe om ‘n T-hemp te kry nie, jy gaan soontoe om die valle persoonlik te sien en te beleef. Dalk koop jou vir jou ‘n T-hemp met ‘n foto van die valle op om jou te herinner aan dit wat jy beleef het toe jy daar was. Daarom is dit so belangrik dat ons nie vasgevang moet word in konsepte en begrippe en teologiese uitgangspunte, dat ons mis waaroor dit eintlik gaan nie. Die hele essensie van die Nuwe Testament is Jesus Christus en ons assosiasie met Hom. Dis daardie verwysingsraamwerk waarvolgens ons kan lewe! Dis soos om ‘n leeu te wees wat in sy korrekte habitat funksioneer. Ons is nie bestem om sirkus-leeus te wees nie. Waar iemand met ‘n sweep die heeltyd vir ons moet verduidelik watter toertjies ons moet doen nie. ‘n Sirkus-leeu is ‘n patetiese figuur omdat hy uit sy habitat geneem is. Die woord “habitat” is ? besonderse woord. Habitat beteken dat dit die omgewing is wat nodig is vir lewe om te floreer. Dus, wanneer ons praat van genade, praat ons nie net van ‘n konsep nie. Dit is nie net iets soos ‘n oortrokke fasiliteit wat gebruik kan word indien ons sondig nie. Genade is nie die wete dat die Here maar elke keer getrou my sonde gaan vergewe nie. Dit is ‘n vervlakking van genade. Genade is ? omgewing waarin ek lewe, en waarvan ek bewus is. Dis ? omgewing wat my bemagtig en bekragtig sodat ek in oorwinning kan lewe.

Baie mense is bang vir genade. Ek het al gehoor dat mense sê dat jy nie net genade moet preek nie, want dan gaan mense net doen en lewe soos wat hulle wil want genade word ? lisensie om te sondig. Paulus het juis hiervan in Romeine geskryf in Romeine 6:1 – Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?
Paulus sê juis hier dat as jy dink dat die sonde gaan toeneem wanneer die genade gaan toeneem, dat verstaan jy nie wat genade beteken nie en maak jy dit iets wat dit nooit veronderstel was om te wees nie. Want as jy genade verstaan, en jy begin in die habitat van genade leef, sal jy verbaas wees hoe jy nie meer enigiets met sonde te doen wil hê nie. Dis juis wanneer jy so bewus is van reëls en regulasies dat jy kyk hoe ver jy kan gaan en daarmee wegkom.

Titus 2:11 sê die volgende: Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ? volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke.

Genade leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën. Wanneer ek in die omgewing van genade begin leef, en ek raak bewus van genade in my lewe, dan dink ek anders oor my lewe. Hoe sal ons dan genade definieer? Mense het dit al gedefinieer as God’s riches at Christ’s expense (grace). Dis nog een van die beste beskrywings van genade wat ek nog gehoor het! Genade is God se volheid sonder voorbehoud en wat vrylik met die mens gedeel word deur die openbaring van Jesus Christus. Genade waarborg ons onskuld omdat Jesus Christus ons volkome verlos en vrygemaak het.

Daar is twee primêre goed wat jy moet verstaan wanneer jy begin om oor genade te besin. Die eerste is God se volheid. Genade bring jou na die plek waar jy toegang tot die volheid van God het. Weet jy wat sê Paulus in Korintiërs? Hoeveel beloftes daar ook al mag wees, al die beloftes wat God in die Nuwe en Ou Testament gegee het, alles wat God nog ooit bedoel het vir die mens, in Christus is hulle almal “ja” en ons kan net saam “amen” sê. Amen beteken, so sal dit wees. As jy “amen” sê na jou gebed is dit nie net om te sê dat die gebed nou verby is nie. Jy sluit jou gebed af met die oortuiging dat dit sal wees soos wat jy gebid het. Nou kom Paulus en hy sê dat God soveel beloftes in die Ou Testament gegee het en ons kon nie daardie beloftes deel van ons lewens maak nie omdat ons nie die wet kon onderhou nie. Omdat ons nie die wet kon onderhou nie, kon ons nie die seën van God in ons lewens beleef nie en het die vloek ons getref. Dit is wat Deuteronomium 28 duidelik vir ons uitspel … as julle die gebooie onderhou dan sal julle geseën wees… Maar daardie selfde hoofstuk sê ook dat as ons nie die wet volkome onderhou nie, dan sal die vloek ons tref. Deur die wet te onderhou was vir die Israeliete die enigste manier om God se seëninge te ontvang. En omdat die Israeliete nie die wet kon onderhou nie, het dit nie na seëninge gelei nie, maar na die vloek.

Maar, dan kom Paulus in Galasiërs en sê vir ons dat Jesus vir ons ? vloek geword het sodat die vloek van die wet weggeneem kon word. Ons het nou in Christus toegang tot alles wat God nog altyd vir die mens in gedagte gehad het. Ons probleem is dat ons nie waardig genoeg voel om God se seëninge te ontvang nie. Ons voel nie dat ons kwalifiseer nie omdat ons so bewus is van ons onvermoë, skuld en ons skaamte en die effek wat Adam op ons lewens gehad het. Omdat ons so skuldig voel, dink ons dat ons nie God se seëninge verdien nie. Dit is waar genade inkom, genade sê dat jy toegang het tot die volheid van God, nie omdat jy kwalifiseer nie – dis juis hoekom dit genade is – maar omdat jy in Christus Jesus is.

Die tweede ding wat belangrik is om te verstaan is dat Jesus Christus ons onskuld waarborg. Solank as wat skuld jou lewe domineer, sal jy geen vrymoedigheid hê nie. Jy verloor alle vrymoedigheid wanneer jy skuldig is en voel. As ons wil lewe op ? ander vlak, moet genade ons skuld adresseer. Dit laat my dink aan die storie van die seuntjie wat vir die eerste keer ? kettie by sy groot-ouers gekry het. Hierdie is vir my ? storie wat so mooi uitbeeld hoe ons baiekeer leef. Die seuntjie se naam was Johnny. Hy het in die woud geoefen om met sy kettie te skiet, maar hy kon dit nooit regkry om die teiken te tref nie. Hy het na sy ouma se erf teruggekeer en haar troetel-eend raakgesien. Op die ingewing van die oomblik het hy na die eend met sy kettie geskiet. Nodeloos om te sê, het die eend dood neergeslaan. Johnny het paniekerig geraak en die eend gegryp en onder ? klip gaan wegsteek. Terwyl hy nog besig was om die eend weg te steek, sien hy hoe sy sussie, Sannie, als dophou wat hy doen. Sy het als gesien!

Toe middag-ete verby is en Sannie se ouma haar vra om te kom help met die skottelgoed, sê sy: “Johnny het gesê hy wil graag help met die skottelgoed, nè Johnny?” Sy het afgebuk en in sy oor gefluister, “onthou die eend. . .” Johnny het toe maar die skottelgoed gewas. Toe dit later tyd word om aand-ete te maak het Sannie se ouma haar weer gevra om te help. Dieselfde het gebeur. . . Sannie het gesê dat Johnny eerder graag sal help en sy het weer in sy oor gefluister om hom aan die eend te herinner. Johnny het maar weer ewe gedwee gehelp met die kos. Na ‘n paar dae kon Johnny dit nie meer vat nie en het na sy ouma gegaan en haar als vertel. Sy ouma het hom teen haar vasgedruk en in sy oë gekyk en vir hom gesê: “Ek weet Johnny. Ek het by die venster gestaan en het alles gesien. Omdat ek jou liefhet, het ek jou klaar vergewe. Ek het net gewonder hoe lank jy Sannie se slaaf gaan bly.”
God weet van alles! Jy kan niks vir die Here wegsteek nie, jy kan Hom nie flous nie. Die Here het alles gesien, en terwyl Hy alles gesien het, het Hy gekies om jou vry te spreek sodat jy geen skuld hoef te hê nie, sodat jy vry kan wees. Dit is genade. Dit klink dalk vir jou onbillik. . . maar die gospel is wonderbaarlik onbillik! Dit is wat die gospel die gospel maak. Dis veronderstel om goeie nuus te wees. Toe ons nog Sy vyande was, het God gekies om ons in Christus met Hom te versoen. Iemand het op ‘n keer vir my gesê dat versoen die intensiewe vorm van soen is. As ‘n man en ‘n vrou baklei het en hulle versoen, dan soen hulle! Dis wat Jesus kom doen het, Hy het ons met die Vader kom versoen. Hy het die verhouding weer kom herstel. Wanneer jy besef dat jy toegang het tot die troon van genade, dat jy ? liefdesverhouding met God kan hê en jy ervaar Sy genade, dan leer dit jou om die goddeloosheid en vleeslikheid af te lê.

Wanneer ek iemand sien wat nog nie leef soos God wil hê hy moet leef nie, dan gaan dit nie help om vir hom nog ‘n paar reëls voor te skryf nie. Hy het nodig om genade te ontdek want genade is ‘n persoon. Iemand het op ? keer vir my ges ê dat genade is die volgende: God’s abundance, through the person of Jesus Christ, affecting our innocence and cancelling our guilt.

Genade is die volheid van God wat wettiglik ons s’n word omdat ons skuld uitgewis is en ons onskuld in Christus bevestig is. Iemand anders het gesê dat genade die ingryping van God tot die mens se voordeel is waartydens ons onskuld en ware identiteit geopenbaar word. Hou in gedagte dat ons by heerskappy, outoriteit en gesag wil uitkom. Ons wil uitkom by die plek waar ons as ambassadeurs kan begin optree, waar ons ? verskil kan maak aan die gebrokenheid van ons samelewing. Solank as wat jy vasgevang is in jou skuld en jou skaamte, en jy nie ontdek wat jou ware identiteit is nie, sal jy nooit gesag hê nie. Jy verloor gesag wanneer jy bewus is van jou skuld.
Wanneer ons só na genade kyk dan besef ons dat die Here iets wonderbaarliks vir ons kom doen het. To not embrace grace, is a disgrace! Want jy neem nie in besit wat Jesus vir jou aan die kruis bewerkstellig het nie. Dit beteken ook dat jy nog ‘n vleeslike poging aanwend om vir God se guns en seëninge te kwalifiseer. Dit is waar die probleem lê. In ons godsdienstige gekondisioneerdheid is ons meer bewus van ons skuld en ons verleentheid as wat ons bewus is van die oorwinning wat daar in Christus Jesus is.

Almal van ons ken Romeine 3:21 – Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie; want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.

Ons is gekondisioneer om te weet dat ons almal gesondig het en dat ons almal aan die genade van God ontbreek. Maar, die volgende vers na dit is eintlik waaroor die hele sin gaan. Ons is ook almal deur God se genade, sonder verdienste, geregverdig! Ons is nie besig met ? goedkoop evangelie nie, ons is besig om te verklaar dat Jesus Christus gekom het om vir ons ‘n nuwe identiteit te gee en ons lewens te verander.

Kyk gou saam met my na Efesiërs 2:4 – Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus — uit genade is julle gered — en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Wanneer jy begin ontdek watter effek genade op jou lewe het, dan verander dit die manier hoe jy leef en hoe jy funksioneer, want nou doen jy die goeie werke wat God vir jou voorberei het. Dis wanneer jy begin leef volgens jou oorspronklike ontwerp. Jy het ontdek dat Jesus Christus jou vrygespreek het en nou stap jy soos ? leeu in die Savanna want jy is in die habitat wat vir jou geskep is. Jy is nou in Christus, jy leef in Hom en jy beweeg in Hom – Jy is in Hom sonder verdienste! Dit is als joune sonder dat jy presteer het, sonder dat jy gevoel het dat jy kwalifiseer. Baiekeer doen ons iets verkeerd en ons weet dat ons na ‘n paar dae weer beter sal voel. Oor ‘n paar dae sal ons gewete ons al ‘n bietjie met rus gelaat het en kan ons weer na die Here gaan. Tyd het ons verlosser geword, dit het ons geestelike vennoot geword wat ons beter oor onsself laat voel. Ons moet verstaan dat ons verlosser nie tyd is nie – ons verlosser is Jesus Christus! Sou jy dalk val en iets doen wat verkeerd is, kan jy na die troon van genade hardloop om hulp op die regte tyd te ontvang, want in Christus is jy alreeds vergewe. As jy so begin lewe, begin jou lewe verander.

In die afgelope tyd het ek al hoe meer van genade ontdek. En hoe meer ek genade ontdek, hoe meer wil ek binne in God se plan leef en in Sy orde en genade. Genade verlos my van die greep wat sonde op my het. Jou aanvaarding is nie as gevolg van wat jy doen nie, jou aanvaarding is as gevolg van wat Hy gedoen het! Dit moet jy ontdek en deel maak van jou lewe. Efesiërs 1:3 sê die volgende: Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees, deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.

Jy is nie iets wat die Here maar aanvaar nie, jy het in Christus vir God aanvaarbaar geword. Die Here verdra nie net die mens nie. Genade is nie net God se vermoë om die mens te duld nie. Die Here is nie met jou opgeskeep nie, Hy verlustig Hom in jou! Jy is aanvaar in die Geliefde. Iets moet in jou denke gebeur, jy moet ophou leef met die bewustheid dat jy ? sondaar is en dat jy nie goed genoeg is nie. Die Here wil ? pad van genade met jou stap. Hy wil aan jou bekend maak wie jy werklik is. En terwyl jy ontdek wie jy werklik in Christus is, sal jy van heerlikheid tot heerlikheid verander word deur die Here wat die Gees is. Kan jy vir ? oomblik dink dat jy aanvaarbaar vir God is? God kyk na jou in Christus en sê vir jou: “Ek verklaar jou onskuldig!”

3 Responses to “Oorvloed van Genade”

 1. Annette Abbott
  July 3, 2011 at 3:33 pm #

  Here ek prys U vir die openbaring van U genade!

 2. Christina
  October 8, 2012 at 7:18 pm #

  Excellent In Christ message

 3. Christina
  October 8, 2012 at 7:52 pm #

  As ons net luister na Paulus se boodskap waar hy skrywe dat die Woord in verskillende dispensasies geskrywe is, sal ons die genade boodskap soveel meer verstaan….dan sal ons besef jy kan nie die wet met genade meng nie: Gal 5:4 Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval….ons wil so graag die wet ook nakom wat dan uitdruklik vir ons sê ons verval van die genade van God! Ons wil so graag ons plek in die hemel inwerk en daardeur vir Jesus sê dit wat Hy gedoen het is nie genoeg nie ek moet ook iets doen! Ons is daardeur eintlik baie vermetel en wil ons gelyk stel aan God, terwyl Jesus alles gedoen het en dit betekn alles nie Christus plus wat ek ook doen of dink ek moet doen nie….ek het alreeds 2000jaar gelede saam met hom gesterf deur die dood vir Adam se sonde en dus leef ek nie meer nie maar Christus leef nou in my en daarom kan ek sê soos Paulus: “dit wat ek wil dit doen ek nie” want dit maak my nie volmaak nie, maar ek streef daarna…beteken dit ek mag doelbewus sondig?…NEE..maar ek kan vergifnis vra en elke dag deur die leiding van die Heilige Gees leer om meer en meer van myself te sterf sodat Jesus kan meer word in my, dus sal ek vrugte dra, nie uit myself maar van Christus in my!