Die wet van rentmeesterskap

Die wet van rentmeesterskap - deur Timothy Kieswetter

Anders as die wet van aantrekking, vereis hierdie wet dat jy op die dinge wat jy reeds het, moet fokus.

Deesdae is daar so baie boeke wat jou leer hoe om vinnig geld te maak, hoe om al jou drome te laat realiseer en hoe om die “ power within” te gebruik om te kry wat jy wil hê. Alles mag dalk ? bietjie new age vir jou klink! Maar, dieselfde gesindheid is te vinde in sekere Christenteologië, naamlik die “ Name it, claim it and frame it ” beweging. Dit gaan basies daaroor dat jou deurbraak of genesing joune is as jy net bereid is om ? bietjie moeite te doen.

Baiekeer wanneer ons ? openbaring oor iets ontvang, is ons geneig om dit as die absolute waarheid te beskou. Natuurlik is dit belangrik om reg te praat en positiewe beleidenisse te maak. Dit is selfs waar dat daar sekere beginsels is wat jou vinniger ryk sal maak en wat jou sal help om jou drome te bewaarheid. Ek glo ook dat God vir ons ? sekere “ power within ” gegee het sodat ons ons doel in die lewe kan bereik.

Wat ek wel sê is, wees versigtig om nie ? nuwe openbaring as ? alleen-waarheid te beskou nie. Wanneer iemand die bogenoemde teorieë as die soewereine waarheid beskou, is daardie persoon se fokus op homself en nie op God nie. Ons moet genoeg geloof hê, ons moet die Woord van voor tot agter ken, ons moet soveel ure bid, ons moet 10 stappe hê om ons doel te bereik, ons, ons ons… Dit bly God wat in ons wil en werk na Sy welbehae. Weereens is al hierdie dinge tog goed en sal jou lewe baie verbeter indien jy gebalanseerd lewe en op die regte dinge fokus.

In Deuteronomium 8:17-18 raai God ons aan om nie aan onself as selfgemaakte mense te dink nie – En jy in jou hart dink: My krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. Maar dink aan die HERE jou God, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat Hy sy verbond kan bevestig wat Hy aan jou vaders met ? eed beloof het, soos dit vandag is.

In die laaste jaar het die boek, The Secret, baie mense aan die praat gehad. Die boek handel hoofsaaklik oor die wet van aantrekking. Maar dit was nog nooit regtig ? geheim gewees nie, want:

Spreuke 18:20-21 sê – Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig; hy word versadig van die opbrings van sy lippe. Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet.

Om alleenlik Skrif te kwoteer en rykdom oor jouself uit te roep, gaan nie van jou ? miljoenêr maak nie. Die Skrif sê in Jakobus 2:20 – Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is?

Baie Christene spreek Skrif oor hulle finansies uit, sonder om enige deurbraak te sien. Die rede is omdat daar ? groter wet is as die wet van aantrekking. En dit is die wet van rentmeesterskap. Die verskil tussen die wet van rentmeesterskap en die wet van aantrekking, is soos volg: Die wet van aantrekking vereis dat jy op die dinge wat jy nog nie het nie, moet fokus. Die wet van rentmeesterskap vereis dat jy op die dinge wat jy reeds het, moet fokus.

Wanneer jy slegs die wet van aantrekking beoefen, loop jy die gevaar om in ? droomwêreld in te glip. Dis wanneer jy voeling met realiteit verloor en net vir môre lewe – jy glo dat alles môre anders gaan wees. Wanneer jy slegs die wet van rentmeesterskap beoefen, fokus jy slegs op dit wat jy het en is daar ? gevaar om negatief en depressief te raak. Ons moet gebalanseerd lewe en daarom het God al twee die wette vir ons neergelê.

In Mattheus 25:14 lees ons die gelykenis van die meester wat vir van sy werkers verskillende talente gegee het:

Want dit is soos ? man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy vyf talente en aan die ander twee en aan die ander een, aan elkeen na sy vermoë; en hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat die vyf talente ontvang het, het daarmee gaan werk en vyf ander talente gewin. Net so het die een wat die twee ontvang het, self ook twee ander verdien. Maar hy wat die een ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek.

Die eerste en die belangrikste wat ons hier sien, is dat God die meester is, ons is Sy diensknegte en alle besittings behoort aan Hom. Selfs toe Hy dit vir Sy diensknegte gegee het, was dit nog steeds Syne. God gee vir ons talente, Hy gee vir ons gawes en Hy maak vir ons deure oop, maar alles bly nog Syne. Die oomblik wanneer ons eienaarskap neem van dit wat aan ons toevertrou is, weerhou God Sy guns en dan kom ons vinnig-vinnig agter wie ons sonder God is.

Die tweede ding wat uitstaan in die Skrifgedeelte is dat God nie vir almal eweveel gegee het nie. Nou sommige mense sal die vers verkeerd interpreteer om te bewys dat God nie ? regverdige God is nie. Maar, let op wat die motivering agter die verskillende talente was – elkeen het ontvang volgens sy vermoë. Almal wil miljoenêrs wees, almal wil deur die Here geseën word, almal wil suksesvol wees, maar hoekom is almal dan nie? Kan die rede wees dat God slegs vir jou gee volgens jou vermoë? Nou die wonderlike ding is dat ons almal ‘getrou gevind kan word oor die gering’, sodat ons vermoë vergroot.

Moenie jaloers raak op diegene wat meer as jy het nie. Neem eerder wat jy het, wat in elk geval ? geskenk is, en woeker daarmee. Kry jou gesindheid reg en vergroot jou vermoë sodat wanneer die Meester weer verbykom Hy vir jou kan sê : “Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel.”God seën die wet van rentmeesterskap want dit – meer as enige iets anders – wys vir Hom waar jou hart lê. Lees gou verder:

Matteus 25:24 – En die een wat die een talent ontvang het, kom ook en sê: Meneer, ek het u geken, dat u ? harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaarmaak waar u nie uitgestrooi het nie; omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy heer antwoord en sê vir hom: Jou slegte en luie dienskneg,”

Derdens lees ons nêrens dat die meester vir sy diensknegte opdrag gegee het om vir die talente te gaan soek nie. God het nie ons gawes, seëninge en suksesse weggesteek sodat ons op ? skattejag moet gaan om dit te ontdek nie. Hy het vir ons alles vrylik en uit genade gegee sodat ons dankbaar kan wees. Ek glo dat dankbaarheid een van die eienskappe is wat in soveel Christene se lewens afwesig is. God het ons nie in die wêreld ingestuur en gesê, “sien self en kom klaar,” nie. Hy het soos ? liefdevolle Vader alles vir ons gegee wat ons vermoë toegelaat het. Sukses is nie iets wat jy gaan ontdek tydens ? soektog nie. Sukses is wanneer jy dankbaar is vir dit wat jy reeds het.

Die dinge in my eie lewe wat ? sukses is, is die dinge wat ek die minste aan aandag gegee het. Die dinge wat ek MAAK werk het, het altyd in ? tragedie geëindig. Die sleutel is nie ambisieloosheid nie, maar dankbaarheid. Gebruik wat God aan jou toevertrou het en Hy sal vir jou meer gee, want Hy het baie groter planne vir jou lewe as wat jy vir jouself het. Wees jy net dankbaar en getrou oor die geringe, en God sal vir jou die bevordering gee!

Die vierde fundamentele beginsel wat ons uit die Skrifgedeelte leer, is dat ? negatiewe gesindheid jou nie ver in die lewe gaan bring nie. Die dienskneg wat net een talent gekry het, het homself in ? depressie ingepraat. Interessant dat die ander twee diensknegte ook die meester geken het, in dieselfde stad en ekonomie gewoon het, en tog het hulle besluit om positief te bly en die beste van ? saak te maak. Baie van ons Suid-Afrikaners is onseker oor die politiek, beurtkrag en toenemende geweld. Dit is maklik om soos die laaste dienskneg heeltemal te vergeet van dit wat die Here vir ons gegee het, en negatief te word. Negatiwiteit sal verhoed dat jy jou potensiaal in die lewe bereik.

Ons moet besef dat daar nie positiewe of negatiewe gebeurtenisse in die wêreld is nie. Daar is slegs realistiese gebeure! Hoe jy daarna kyk en wat jy daaromtrent doen, bepaal of jy optimisties of pessimisties is. Dieselfde ding kan met twee mense gebeur en die een oorwin dit met positiwiteit en die Woord van God en die ander een word ? slagoffer van depressie as gevolg van die konstante negatiwiteit.

Nou dit gaan jou ook niks help as jy so positief raak, dat jy eintlik idealisties word nie. Dit is belangrik dat jy jou realistiese drome en dade skei van jou idealistiese drome en dade. Ek wil die volgende as voorbeeld gebruik. Veronderstel jy het gesien dat daar duisende mense jaarliks weens hongerte sterf. Jy besluit dat dit jou lewensdoel is om almal wat honger is kos te gee. Dit is baie eerbaar, maar nie moontlik nie. Jou lewensdoel is meer haalbaar en onderhoubaar wanneer jy konsentreer om kos te gee vir die wat rondom jou is. Onthou, ons is net mens, ons kan nie die wêreld verander nie. Maar wanneer God sien dat ons getrou is oor die klein bietjie wat ons wel beheer oor het, sal Hy met tekens en wonderwerke ingryp. Hy sal dalk selfs ons bietjie broodjies en vissie vermeerder!

Hoekom is dit dan belangrik om idealisme en realisme te skei? Want dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor wat ons kan laat gebeur of nie laat gebeur nie. Dit is om onsself in perspektief te sien. Ons is klein en nietig. En as dit nie vir ? genadevolle God is wat Sy wonderwerke deur ons doen nie, is ons niks nie. Onthou jy toe Jesus Jerusalem binnegery het op ? donkie en almal palmblare gewaai en Hom toegejuig het? Veronderstel die donkie het gedink dat al die bohaai oor hom gaan! Kom ons vergeet nie wie die ware Koning is nie.

? Goeie rentmeester is iemand wat ? gesindheid van dankbaarheid het, want hy besef dat alles aan God behoort en dat dit slegs aan hom toevertrou is om op te pas en te bestuur. Hy is iemand wat nie jaloers op ander is nie, maar eerder op sy eie verhouding met God gefokus bly. Iemand wat verstaan dat dit alles oor God gaan, en dat dit ? voorreg is om deur God gebruik te word!

One Response to “Die wet van rentmeesterskap”

  1. Thanks for finally writing about > Die wet van rentmeesterskap | Manna Tydskrif < Liked it!