Help! Netnou dink niemand ek is cool nie!

Help! Netnou dink niemand ek is cool nie!
- deur Fanie Bolleurs

Ons almal het al ons eerste sigaret skelm agter die muurtjie gerook om te voel hoe dit voel. Dalk het jy jou eerste sigaret gerook omdat jy graag wou gehad het dat jou pelle moet dink dat jy cool is. Na die eerste sigaret is jy bietjie naar en jy weet nie of dit Maandag of Dinsdag is nie. Na die tweede sigaret is jy nou al bietjie minder naar en kan jy darem al jou middagete binne hou! Teen die vierde sigaret is jy vasgevang en blaas jy al die rook sonder moeite by jou ore uit!

Dieselfde met alkohol – eers probeer jy dit net omdat jy ook cool wil wees, en voor jy jou kan kry, kan jy nie jou lewe daarsonder indink nie. Later raak dit vir jou só belangrik om cool te wees, dat jy by verkeerde dinge betrokke raak. Jy slaap saam met enige een wat die geringste belangstelling in jou toon want jy wil tog net nie voel dat jy nie aanvaar word nie. Dit is die tipe goed wat die vyand gebruik om te verhoed dat jy jou doel op aarde bereik.

Nou daar is ʼn paar dinge of issues in tieners se lewens wat probleme kan veroorsaak. Nie almal het nou dieselfde issues nie, maar die meeste tieners sukkel met ʼn swak- selfbeeld, pornografie, alkohol, seks, dwelms, sigarette en geweld. Hierdie lys kan eintlik tot in ewigheid aangaan! Maar al hierdie dinge is eintlik nie die ware probleem nie, dit is net die gevolge van ʼn ander groter probleem, en die probleem se naam is verwerping! Jou vrees vir verwerping en jou soeke na aanvaarding maak dat jy by al hierdie dinge betrokke raak. Al hierdie issues wat in jou lewe is, is ʼn manier om aanvaar te word.

Die belangrikste ding wat ek geleer het tydens my diensplig, is dat jy moet weet wie die vyand is. As jy nie weet wie jou vyand is nie, dan baklei jy teen die verkeerde persoon. Netso moet jy weet dat jou meisie se pa nie die vyand is nie! Jou wiskunde-juffrou is ook nie die vyand nie – al dink jy sy het die mes in vir jou!

Die vyand het net twee planne met jou lewe…plan A en plan B. Plan A is om jou te weerhou om jou lewe en jou hart vir die Here te gee. Die vyand sal alles in sy vermoë doen dat jy nie ʼn kind van die Here word nie. Toe ek ʼn tiener was, het ek ook my hart vir die Here gegee – vyftig keer per jaar om presies te wees! Elke Sondag het die predikant gesê: “Julle is almal op pad hel toe, maar as jy jou hand opsteek en jou hart vir die Here gee, kan jy saamgaan hemel toe.” Ek het dan gretig my hand opgesteek want ek wou beslis nie hel toe gaan nie!

Teen Maandag was ek nog op die hemel-bus, teen Dinsdag het ek al begin uitkyk vir ʼn busstop, teen Woensdag het ek al een raakgesien en teen Donderdag was ek heeltemal van die bus af. Teen Vrydag was ek weer so ongered soos ʼn klip! Saterdag was ek by al die partytjies en my ding gedoen en Sondag het ek ewe vroom met ʼn babelas in die kerk gesit. Dan het ek weer die predikant hoor sê: “Jy gaan hel toe as jy nie jou hart vir die Here gee nie!” Dan steek ek maar weer my handjie op om van vooraf op die hemel-bus te klim!

Elke Sondag het ek op die hemel-bus geklim en Vrydag weer afgeklim. Ek het later nie meer geweet of ek op of af was nie! Totdat ek besef het dat die vyand alles in sy vermoë sal doen om te verhoed dat ek waarlik en opreg my hart vir die Here gee.

Sodra jy jou hart vir die Here gegee het, het die vyand se plan A natuurlik misluk en nou tree plan B in werking. Die vyand kan jou nou nie meer verhoed om hemel toe te gaan nie, maar hy kan sorg dat jy so stukkend as moontlik deur die lewe gaan. Solank as wat jy stukkend deur die lewe gaan, kan jy nie jou doel waarvoor jy geskape is, bereik nie. Uit jou gebrokenheid begin jy rook en alkohol gebruik; begin jy verslaaf raak aan pornografie en slaap jy rond met enige een wat voorkom.

Nou die vyand se plan is nie net om jou liggaam stukkend te maak nie, maar jou siel en jou gees ook. Jy bestaan eintlik uit drie dele, naamlik:

o Liggaam – dit bestaan uit jou vyf sintuie naamlik, proe, voel, sien, hoor en ruik. Julle vrouens het natuurlik ʼn sesde sintuig ook!
o Siel – dit is jou wil, jou gedagtes en jou emosies – dit is wie jy is!
o Gees – dit is jou hart en die tipe wese wat jy eintlik is. Jou gees gaan vir ewig lewe – of in die hemel of in die hel. Dit is jou keuse waar jou gees die ewigheid gaan spandeer.

Ons leef eintlik van binne af buite toe en nie van buite af binne toe nie. Daarmee bedoel ek dat die Billabong-hemp en die sketchers wat jy aan het nie vir my sê wat waarlik binne in jou hart aangaan nie!

Verwerping is die duiwel se plan B met jou lewe. Weet jy waar kom verwerping vandaan? Dit het eintlik alles met die duiwel begin. . . Verwerping is iets wat met die duiwel gebeur het toe hy nog in die hemel was en God hom uit die hemel gewerp het as gevolg van hoogmoed en trots in sy lewe. Hy wou meer almagtig en groter as God wees. Hy is op die aarde neergewerp en loop rond soos ʼn brullende leeu, opsoek na prooi wat hy kan verslind en verwoes.

Die duiwel is daarop uit om God se kinders seer te maak omdat hy weet hoe spesiaal ons vir die Here is. Die duiwel wil ons seermaak omdat dit die maklikste manier is om God terug te kry. As iemand vandag iets aan my kinders doen om hulle seer te maak, sal dit my dieper raak as wat hulle iets fisies aan my doen.

Voor ons begin kyk na verwerping, moet ons eers onderskei tussen drie tipe verwerpings en hulle is:

o Liggaamlike-verwerping – Dit is die tipe verwerping wat plaasvind nog voordat jy gebore was. Ses dae na bevrugting kon jy al verwerping of aanvaarding ervaar. Nog voordat jy gebore is, het jy al geweet of jou ouers jou gaan aanvaar of gaan verwerp. Het jy geweet dat 87% van meisies in Suid-Afrika wat rondslaap ʼn baie slegte verhouding met hul pa’s het? 85% Van seuns wat na pornografie kyk het ʼn slegte verhouding met hul pa’s. Die vyand is daarop uit om ʼn wig tussen jou en jou ouers te bring sodat hy jou op allerhande maniere kan bykom.

o Sielkundige-verwerping – Dit is wanneer jy met ander vergelyk word. As jy met ander mense vergelyk word, is die boodskap wat oorgedra word dat jy nie eintlik goed genoeg is nie. Ouers en onderwysers is nogal geneig om dit baie te doen! My pa het altyd my rapport met my nefie sin vergelyk en ek het altyd te ver kort geskied! Ek het natuurlik my nefie met ʼn passie gehaat en omdat hy fisies kleiner as ek was, het ek elke kans wat ek kon kry hom bygekom omdat my pa my met hom vergelyk het. As jy jouself met ander vergelyk is jy ook besig om jouself te verwerp!

o Geestelike-verwerping – Dit is die afwesigheid van ʼn pa in jou lewe. Jou pa kan fisies in jou lewe teenwoordig wees, maar as jy ʼn swak verhouding met hom het, ervaar jy daardie verwerping netso intens as wat hy glad nie bestaan het nie.

Verwerping is die grootse issue waarmee jongmense vandag sukkel. My gebed vir jou as tiener is dat die Here jou sal vrymaak van verwerping. As jy in jou hart voel dat jy ook verwerp is, bid hierdie gebed in jou hart:

Vader ek kom na U toe net soos wat ek is. Ek vra dat ek hierdie verwerping wat ek ervaar sal kom genees. Kom maak my vry, Here. Ek kies om die mense te vergewe wat my verwerp het, my ouers, onderwysers, vriende en myself. Vergewe my waar ek my ouers verwerp het, waar ek my vriende en my onderwysers verwerp het. Vergewe my ook waar ek U verwerp het. Kom genees my gebrokenheid en kom maak my weer heel in die naam van Jesus Christus. Amen.

In jou lewe gaan jy weer verwerping ervaar. Nie jou ouers of onderwysers of vriende het verander nie, maar jý het verander. Jy het besef dat jy die mense wat jou verwerp het moet vergewe en om jou aanvaarding by die Here te soek. Die Here sal jou nooit verwerp nie; Hy sal jou nooit verstoot nie en jou nooit ooit verlaat nie! Hy weet watter potensiaal binne in jou lê; Hy weet waartoe jy in staat is en Hy wil nie hê dat die duiwel se plan A of B uitgevoer word nie!

Comments are closed.