Bou jou huis op die rots

Bou jou huis op die rots
- deur Riaan Lombard

Jy het God se seën nodig om ʼn sukses van jou lewe te maak!

Dis belangrik dat ons tyd in die Here se teenwoordigheid sal spandeer sodat ons gedurig aan Sy wil vir ons herinner kan word. Wanneer ons nie tyd maak vir God nie, gebeur dit maklik dat ons dinge doen wat ons wil en nie noodwendig wat God wil nie.

Dis nooit ʼn goeie ding om jou eie wil te doen nie. Een skrif in die Bybel wat nogal baie met my praat is Spreuke 38:4 – Daar is ʼn pad wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan lei na die dood. Ek wil nie doen wat ek dink is reg nie; my vlees dink allerhande dinge is reg! Ek het nodig om uit te vind wat die Here wil hê ek moet doen. Wanneer jy die pad stap wat die Here vir jou gekies het, kan jy nie uitmis op Sy seëninge nie!

In Matteus 7:24 tref ons ʼn baie belangrike gelykenis aan. Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ʼn verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.

En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ʼn dwase man wat sy huis op die sand gebou het.

En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot.

Jesus was baie lief daarvoor om gelykenisse te vertel. Die mense wat aan Jesus se voete gesit het, was gewone mense sonder enige formele teologiese opleiding. Deur gelykenisse te vertel, kon Hy die beginsels van Sy koninkryk op ʼn manier verduidelik sodat hulle dit kon verstaan.

Jesus het op ʼn baie eenvoudige manier aan hulle die konsep van wysheid oorgedra. Hier was twee mense wat elkeen ʼn huis gebou het. Op die oog af was daar geen verskil in die twee huise nie. Al twee het vier mure en ʼn dak gehad. Al twee het ʼn netjiese tuin met ʼn spitsdak en ʼn skoorsteen gehad.

Die enigste verskil tussen die twee huise was dat die een op sand gebou was en die ander een op ʼn rots. Die fondasie waarop die huise gebou was, het egter die wêreld se verskil gemaak toe die storms begin woed. Dieselfde storm het ook altwee die huise getref; die een wat op die rots gebou was, kon sterk staan, maar die een op die sand, het in duie gestort!

Almal van ons gaan een of ander tyd deur die storms van die lewe getref word. Die bepalende faktor of ons die storms gaan oorleef of nie, is die fondasie waarop ons ons lewens gebou het.

Die wyse man is iemand wat God se Woord hoor en dit doen. Die dwase man is iemand wat ook God se Woord hoor, maar kies om nie te doen wat hy hoor nie. Hy hoor byvoorbeeld: “Eer jou vader en jou moeder”, maar hy weier om sy pa te vergewe vir die dinge wat hy verkeerd gedoen het. Hy hoor ook byvoorbeeld, “moenie begeer nie,” maar hy kies om tog sy buurman se vrou te begeer!

Hierdie twee huise het in alle opsigte presies dieselfde gelyk en mens sou nie geweet het dat daar ʼn verskil was as dit nie vir die storm was nie. Die storm het veroorsaak dat die ware verskil tussen die twee huise na vore kom. Die lewe gaan altyd vol storms wees. Dit maak nie saak waar jy is nie; die lewe gaan altyd een of ander storm na jou kant toe stuur waardeur jy moet kom. Die fondasie waarop jou huis gebou is, gaan bepaal of jy staande gaan bly en of jy in duie gaan stort.

Daar is ongelukkig nie baie mense wat dit regkry om staande te bly deur die storms van die lewe nie. ʼn Groot hoeveelheid gelowiges val uitmekaar wanneer die geringste storm hulle kant toe kom. Ek praat nou nie eers van ʼn storm soos die een wat Haiti getref het nie! Ek praat nou sommer van ʼn gewone hoëveld storm! Hoekom gebeur dit? Want selfs gelowiges kies om nie te doen soos wat God sê nie. Ja hulle sit ook elke Sondag in die kerk en luister soos almal na wat vanaf die preekstoel gesê word, maar wanneer die tyd kom om te doen wat hulle gehoor het, is hulle vol verskonings. Hoe meer verskonings jy het oor hoekom jy nie hoef te doen wat die Here vir jou sê nie, hoe meer lei die vyand jou aan jou neus rond.

Elke liewe een van ons is besig om ʼn huis te bou. Party van ons bou dalk aan ons selfbeeld, ander bou aan ons huwelik en ander bou aan ons loopbaan. As jy mooi gaan sit en dink sal jy agterkom dat jy besig is om iewers aan iets te bou. Die feit van die saak is dat jou werke getoets sal word. Elke bouer se werk sal deur die storms van die lewe getoets word.

Dink ʼn bietjie terug aan die jaar wat verby is. Hoeveel storms het jou kant toe gekom? Ek is seker daarvan dat jy aan ʼn paar kan dink! Die belangrikste vraag wat jy nou moet vra is, wat maak dat jou huis bly staan gedurende ʼn storm? Die fondasie natuurlik!

Daar is ʼn jaar vol nuwe uitdagings wat vir jou lê en wag. Daar is dinge wat jy hierdie jaar deurgegaan en deurgeworstel het, maar daar is nuwes oppad. Sommige van hulle gaan jy van hou en sommige gaan jy nie van hou nie. Netso gaan daar vir jou nuwe geleenthede oopgaan wat jy met albei hande moet aangryp. Terwyl jy besig is met al die uitdagings en geleenthede moet jy aanhou bou. Jy gaan ongelukkig nie vêr kom as jou huis nie op die regte fondasie gebou is nie. Ek wil nie graag op die plek wees waar ek agterkom dat ek my huis op die verkeerde fondasie gebou het nie.

1 Petrus 3:9 sê – Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.

Hierdie skrif sê dat ons moet seën wanneer ons vervloek word sodat ons geseën kan word. Wanneer iemand jou vervloek wil hy hê dat iets baie slegs met jou moet gebeur. Jy kan die situasie omkeer en verhoed dat iets slegs met jou gebeur deur daardie persoon te seën in plaas daarvan om hom terug te vloek. Jy kan kies om die vloek in ʼn seën om te swaai, maar om ʼn seën te maai, moet jy ʼn seën saai. Ons hoef egter nie te wag vir ander om ons te vloek voor ons hulle seën nie. Ons moet eerste seën ook!

Om God se seën op jou lewe te hê, moet jou huis eerstens op die regte fondasie gebou wees. Tweedens moet jy eers ʼn seën saai voordat jy dit kan maai. Die punt wat ek wil maak is dat jy het God se seën in jou lewe nodig om die geleenthede wat oor jou pad kom ten volle te benut en die uitdagings wat nog oppad is suksesvol te oorkom.

As jy God se seën in jou lewe het, gaan die pad wat jy moet stap vir jou helder wees.
Jy gaan die geleenthede raaksien en jy gaan dit kan maak werk! As God se seën nie in jou lewe is nie, gaan voorspoed, vrede en geluk in jou lewe ontbreek. Dit gaan maak dat jou huis nie gaan staan wanneer die storm kom nie. Jou eie slimmigheid is nie genoeg om al die geleenthede wat God vir jou het te laat uitstaan nie – Jy het God se seën nodig om ʼn sukses van jou lewe te maak!

Comments are closed.