Loof die Here – al gaan dit sleg!

Loof die Here – al gaan dit sleg!
- deur Ds Jimi le Roux

Die vyand wil hê dat jy eerder op jou omstandighede as op God moet fokus.

Het jy al gewonder wat dit nou juis presies behels om die Here te loof en te prys? Lofprysing kan ʼn paar dinge wees naamlik om die Here te loof en te prys vanuit ʼn hart van blydskap en oorwinning. Dit is om van jouself te vergeet en net op Hom te konsentreer. Dit is ook om jou blydskap in Hom te ontdek. Om Hom te bewonder vir Sy liefde, genade, vergifnis en voorsiening. Lofprysing is ʼn gesindheid van die hart, maar kom tot uiting in gebed, getuienis, sang en ook in die woorde wat jy spreek en die dinge wat jy doen.

Die deurslaggewende beginsel van lofprysing is dat dit ʼn dissipline is. Dit is vir ons maklik om die Here te loof wanneer ons omstandighede van so ʼn aard is dat ons lus is om vir die Here dankie te sê en te jubel. Maar tog is dit nie al wanneer ons Hom moet loof nie. Ons moet Hom ook kan loof wanneer ons nie emosioneel lus is om dit te doen nie. Kyk byvoorbeeld na wat Paulus en Silas gedoen het – hulle omstandighede was beslis nie gunstig vir lofprysing nie. Ons lees daarvan in Handelinge 16:22 – En die skare het saam teen hulle opgestaan, en die regters het hulle klere laat afskeur en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle hul baie slae gegee het, het hulle hul in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak.

Hy het toe, omdat hy so ʼn bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing; en die gevangenes het na hulle geluister.

En skielik kom daar ʼn groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak.

Dink vir ʼn oomblik na aan die twee se omstandighede. Hoe dink jy het dit in daardie tronk gelyk en geruik? Die omstandighede was duidelik ʼn laagtepunt! Nogtans het hulle nie in hulle omstandighede vasgekyk nie, en hulle lofliedere aan God gesing terwyl dinge op hul donkerste was! Ons kan hieruit leer dat ons die Here net so heelhartig kan loof en prys wanneer omstandighede sleg is as wanneer dit goed is. Ons moet onsself sover kan kry om die Here in enige omstandighede te kan loof en prys.

God is nie minder lofwaardig net omdat dinge met ons sleg gaan nie. Ons loof God omdat Hy God is en alle lof Hom toekom en nie omdat dit met ons goed gaan nie. Ons omstandighede en emosies is nie veronderstel om God se lofwaardigheid te beïnvloed nie – dan beroof ons Hom van Sy regmatige eer. Maar is ons nie vals as ons God loof en prys wanneer ons nie regtig lus het nie? Nee, ons is onvoorwaardelik gehoorsaam aan die Woord want daar word keer op keer vir ons sê om God te loof! Jy mag vir die Here sê hoe jy voel en jy hoef nie jou ware emosies te verbloem nie – dit moet net nie in die pad staan van jou aanbidding nie.

Lofprysing is in die eerste plek nie iets wat ons doen sodat ons iets van God sal ontvang nie. Ons loof en prys die Here eerstens omdat dit Hom toekom. Maar lofprysing het ook wonderlike gevolge vir ons soos wat ons in die volgende skrifgedeelte sal sien:

Psalm 22:4 – Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel! God woon onder die lofsange van Sy volk. Ons kan sê dat ons lof ons in die teenwoordigheid van die Here bring. Maar hoe werk dit wanneer God in elk geval alomteenwoordig is? Wanneer ons begin om op God te fokus in pleks van ons omstandighede en gevoelens, begin ons eers met ons koppe aan God te dink. Jy maak dus ʼn wilsbesluit om aan die Here te dink. Maar, spoedig word ons gees ook betrokke en kom die Heilige Gees en stem saam met ons gees en roep uit – “ Abba Vader!” (Rom. 8:15).

Lofprysing is ook iets wat die vyand se teenwoordigheid verdryf. Dink aan wat gebeur het tydens die inname van Jerigo. Toe God se volk die oorwinning uitskreeu, het hulle die vyand oorwin en het die mure geval. Dink aan Gideon en die Midianiete. . . toe Gideon se 300 man die oorwinning uitskreeu, het chaos losgebars en het die vyand gewyk. In 2 Kronieke 20:21 lees ons van ʼn uitstekende voorbeeld – En hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die HERE sangers opgestel wat, in heilige sieraad, moes lofsing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê: Loof die HERE, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die HERE ʼn hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seïr wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is.

Lofprysing is ʼn manier van geestelike oorlogvoering. Lofprysing oorwin die vyand. Dit verdryf hom omdat dit God se teenwoordigheid in ʼn situasie innooi. Daarom probeer die vyand jou fokus van God afhaal en jou fokus op jou omstandighede plaas.

Om God te loof is die mens se grootste doel op aarde. Daarom bring dit nou reeds ʼn groot oorwinning! Ons moet leer om God te loof in alle omstandighede, of dit nou met ons goed gaan of nie. Ons moet die Here kan loof en prys ten spyte van omstandighede!

Comments are closed.