God wil jou seën

God wil jou seën
- deur Gary Kiesweter

Niks kan God weerhou om jou te seën behalwe jou eie halstarrigheid om dit te ontvang nie.

Die Here God almagtig wil vir jóú seën. Neem ʼn oomblik en dink bietjie daaroor na . . . Hy wil jou nie seën omdat Hy voel dis Sy plig nie, maar omdat Hy homself amper nie kan keer nie. Dis vir God pure plesier om Sy kinders te seën!

As jy iemand waarlik liefhet, wil jy net vir daardie persoon goed wees. Voordat jy jouself kan keer, het jy vir hulle ietsie gekoop of gedoen. Jy is God se begunstigde – Hy wil Sy guns oor jou uitstort sodat ander mense na jou sal kyk en jou sal beny. Ek lê so baie klem op die feit dat God jou wil seën, omdat ek agtergekom het dat baie Christene dit nie glo nie. Miskien is jy een van daardie mense wat daarvan oortuig is dat God se seën jou nie toekom nie en dat jy dit nie werd is nie.

God wil jou nie seën omdat jy dit verdien nie, maar omdat dit ʼn natuurlike uitvloeisel van Sy liefde is. Ek is nou in my vyftigs en ek kom agter dat alles wat ek doen, doen ek vir my kinders en kleinkinders. Niemand hoef my te dwing om vir hulle goed te wees nie omdat daar ʼn brandende begeerte in my hart is om vir hulle die beste te gee. Ek is gaande oor my vrou en kinders en kan nie help om hulle op die hande te dra nie!

In Spreuke 10:22 lees ons dat die seën van die Here ryk maak en moeitevolle arbeid niks daarby voeg nie. Die nuwe vertaling sê dat die seën van die Here rykdom bring en jou geswoeg laat dit nie meer word nie! Kan jy sien dat God se seëninge niks te doen het met jou ywer nie? Daar is absoluut niks wat jy kan doen om God se seën te verdien nie en omdat jy dit nie kan verdien nie, kan jy dit nie mis nie! Die Bybel sê vir ons in Deuteronomium dat dit die Here jou God is wat jou die krag en vermoë gee om rykdom te bekom.

In die Tuin van Eden het God die mens geseën en vir hulle gesê – “Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.” Adam en Eva het niks op aarde gedoen om vir God se seën te kwalifiseer nie! God het geen voorwaardes gegee wat hulle eers moes nakom voordat hulle geseën mag word nie. God het die hele mensdom eensklaps geseën sonder enige terme en voorwaardes!

God seën jou nie net sodat jy alles vir jouself sal hou nie, maar sodat jy ʼn seën vir ander sal wees. Jy is nie net die ontvanger van God se seëninge nie, maar ook die kanaal wat die Here gebruik om ander te seën.

Kom ons kyk bietjie naderby na al dinge waarmee God die mens geseën het. In die eerste plek het hy hulle vrugbaar gemaak. Jesus self het vir Sy dissipels gesê dat Hy hulle uitverkies het om vrug te dra sodat die Vader verheerlik kan word. Om vrugbaar te wees beteken nie net om voort te plant nie, maar ook dat jy vrug sal lewer.

Tweedens sê die Here dat ons moet heers. . . Het jy opgelet dat die Here vir Adam en Eva die opdrag gegee het om oor die natuur te heers en nie oor ander mense nie? God het jou nie die opdrag gegee om oor ander mense te heers nie. Ons is almal een in God en Hy ag geen mens meer werd as ʼn ander nie.

Dan moet ons ook heers oor die vyand en oor die vlees. Om oor jou humeur te heers is een manier om oor jou vlees te heers. Die Bybel sê vir ons dat die persoon wat sy humeur kan beteuel, is beter as die mens wat ʼn stad kan inneem. God wil ook hê dat ons oor ons omstandighede moet heers. Heers oor jou omstandighede! Heers oor jou tong! Daar is ʼn mooi skrif in die Bybel wat sê dat jy ʼn wag voor jou mond moet sit. Ek sê sommer, sit ʼn hek voor jou bek! Jy is verantwoordelik voor God vir elke woord wat uit jou mond uitgaan.

Kom ons gaan kyk verder wat die seën van die Here alles inhou. In Numeri 6:23 het die Here vir Moses opdrag gegee om die volk te seën en toe presies vir hom gesê wat hy moet sê. Die seën van die Here is as volg: Die HERE sal jou seën en jou behoed; die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Die Here is baie duidelik oor wat Hy Homself alles voorneem om vir ons te doen. Kom jy agter hoe prominent Hy die woord “sal” gebruik? Dit is amper asof dit vir die Here ʼn saak van erns is dat Sy kinders geseën moet word. Hierdie is ook nie ʼn seën wat net op die Jode in die Ou Testament van toepassing was nie. Die Bybel sê dat ʼn Jood is nie iemand wie se voorhuid besny is nie, maar enige iemand wat in Christus is. In Christus is daar nie ʼn Jood of heiden nie, daar is nie man of vrou of slaaf en slavin nie.

Numeri 6 is baie duidelik: Die Here sal jou seën! Dit is amper so goed soos ʼn beëdigde verklaring! As God eers besluit het om jou te seën kan niemand Hom keer nie. Niks kan God weerhou om jou te seën behalwe jou eie halstarrigheid om dit te ontvang nie. Jy is die enigste persoon wat kan verhoed dat die Here jou seën. Ek sê elke dag vir die Here byvoorbaat dankie vir die seëninge wat ek weet ek elke dag uit Sy hand gaan ontvang. Ek is nooit verras as iemand my bel en vir my sê: “Engelsman, ek wil jou seën” nie. Ek het dit dan verwag! Ek is wel soms verras oor wie God gebruik om my te seën!

Hoe kan ek so arrogant wees? Omdat ek weet wie ek in Christus is. Ek weet dat ek God se oogappel is en dat ek Sy gunsgenoot is! God juig in weltevredenheid oor my; Hy sal nasies in ruil vir my gee. God het Sy seun vir jou aan ʼn kruis laat sterf sonder dat jy dit verdien het. God het niks terughou om jou te red nie, hoekom sal Hy nou skielik van jou verwag om Sy goedheid en guns te verdien? Daarom sê Romeine 8:23 dat Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?

Het jy al iets vir iemand as geskenk gegee en jou verlustig in daardie persoon se reaksie? Dis pure lekkerte om mense van wie jy hou te bederf! Die Bybel sê nie verniet dat dit beter is om te gee as om te ontvang nie.

Toe God besluit het dat Hy jou sál seën het Hy nie gespeel nie. Hy het nie intussen van plan verander en gedink dat Hy dalk ʼn fout gemaak het nie. God is nie spyt oor Sy besluit om jou te seën nie!

Die eerste deel van die seën van die Here wat op die hele liggaam van Christus van toepassing is, is Sy beskerming. In die oorspronklike taal beteken dit dat die Here ʼn heining om jou sal oprig om alle aanvalle van die vyand te keer. In Job 1:10 vra die satan vir God: “Het U nie self hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom, beskut nie? Die werk van sy hande het U geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land.” Dis vir my verstommend dat die duiwel partykeer meer verstaan van die seën van die Here as die kerk!

Die Here beskut ons van alle kante af 360 grade! Maar ons is nie bewus van Sy beskerming nie omdat ons nie weet wat die seën van die Here als behels nie. Ons glo so vas dat dinge met ons sal verkeerd gaan, dat ons nie eers ag gee op God se beloftes nie. Ons glo mos dat die ongeluk ons in drie’s tref! As een iets slegs met ons gebeur, dan is ons al op die uitkyk vir die volgende twee ongelukke wat ons gaan tref. Ons het partykeer meer geloof in sulke wolhaarstories as in die belofte dat God jou wil seën!

As jy hoor van ʼn kaping wat plaas gevind het, dan dink jy dat dit net ʼn kwessie van tyd is voor dat dit jou beurt is. Dis hoogtyd dat jy besef dat die duiwel nie vrye teuels het om met jou lewe te maak wat hy wil nie. Job is nie gestraf vir ʼn sonde wat hy gedoen het nie. Die ongeluk het hom nie getref omdat God hom op sy plek wou sit nie. Daar was ʼn heining van beskerming om Job gewees wat die duiwel nie kon penetreer nie. Die duiwel het geweet dat as die Here net vir oomblik sy beskerming van Job sou ontneem, sou hy ʼn kans kry om hom te vernietig.

Die duiwel het God uitgedaag om te bewys dat Job hom onvoorwaardelik liefhet. Die Here het gelukkig geweet wat die uiteinde gaan wees, nog voordat Hy ingestem het om die duiwel sy sin te gee. God het vertroue in Job gehad dat hy hom nie in die steek sal laat nie. Binne een dag het die duiwel Job se lewe nag gemaak; hy het sy tien kinders gevat, sy gesondheid en al sy besittings en sy rykdom. Job se vrou het vir hom gesê: “Vloek God en sterf!”

Job het God nie vir sy skielike ellende verwyt nie en geen ongerymdhede aan God toegeskryf nie. Partykeer gebeur daar slegte dinge in ons lewens en jy weet vir ʼn feit dat dit nie as gevolg van sonde of ongehoorsaamheid is nie. Jy kan nie die kloutjie by die oor bring en verstaan wat aangaan nie. Dalk is jy in dieselfde bootjie as wat Job was. . . dalk wil die Here vir die vyand bewys dat jy Hom nie sal verwyt vir die dinge wat in jou lewe verkeerd gaan nie.

Nadat Job die toets geslaag het, het die Here hom dubbeld soveel geseën as wat hy vroeër was. As die duiwel die laaste hoofstuk in Job sou gelees het, sou hy nooit die Here uitgedaag het nie!

Ons almal gaan deur tye van beproewing gaan waartydens ons geloof getoets sal word. Maar, jy is nie bestem om daardie toets te druip nie, maar dit met vlieënde vaandels te slaag sodat God jou seëninge kan vermenigvuldig.

Partykeer is die duiwel daarop uit om mense en gemeentes te vernietig, en aan die einde van dit alles gebruik God die geleentheid om hulle dubbeld soveel te seën. Die duiwel het nie die laaste sê in jou lewe nie. God is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. As jy jou lewe, jou kinders en jou besittings aan die Skepper van die heelal oorgegee het, is Hy in staat om dit te behou en dit weer aan jou terug te besorg.

Die Here sál jou seën en jou beskut en beskerm. Glo jy dit? Nie net sal God se seëning jou beskut en bewaar nie, maar Hy sal jou ook van Sy seëninge bewaar. Hoe kan ek so iets sê? Die mense is ongelukkig geneig om ʼn afgod van God se seëninge te maak. Kyk maar net wat het gebeur met die Jode nadat die Here Moses beveel het om ʼn goue slang op ʼn paal te sit sodat hulle genees kan word wanneer hulle daarna kyk. Later van tyd het die Jode die slang op die paal aanbid in plaas van God! Hulle het die koperslang selfs vereer met offers! God het toe iemand gestuur om die koper slang te vernietig sodat die Jode weer kan besef dat Hý alleenlik God is.

God se seëninge kan nooit God vervang nie. God sal enige seëning wat die mense bo Hom verhewe, vernietig. God is besig om goeie ou tradisies in die kerk te vernietig; tradisies wat vir ons meer belangrik as God geword het. God is besig om Suid-Afrika voor te berei vir herlewing, maar voordat dit kan plaasvind, moet Hy ontslae raak van alles in ons lewens wat ons bo Hom gestel het. God gaan weer Sy regmatige plek in die kerk kom inneem. God is opsoek na ʼn volk wat vir Hom plek sal maak. En mag ons dan sê: “Here, kom spoedig! Kom op U eie terme en voorwaarde!”

Partykeer raak mense meer in vervoering oor God se seëninge as oor God self. Ons moet ook nie vaskyk in die kanaal wat die Here gebruik om ons mee te seën nie. Ons sien partykeer nie dat dit God is wat deur ander mense werk om vir ons goed te wees nie.

Ek is oortuig dat my hele lewe in God se hande is en dat Hy elke faset van my lewe bepaal! Partykeer sal Here my rig deur Sy Gees; ek sal ‘n begeerte kry om iemand te bel en die oomblik wat daardie persoon die foon optel, dan weet ek dat dit God was wat dit so beplan het.

God seën ook nie net predikers nie . . . Sy seën is tot almal se beskikking. God is geen aannemer van persoon nie. Dieselfde seëninge wat tot my beskikking is, is ook tot jou beskikking. God wil jóú spesiaal aanraak en jou toevou met Sy liefde. God se hart klop vir jou en staan gereed om jou in Sy arms te verwelkom. Jy is nie uitgesluit van een van die seëninge in die Bybel nie. Laat toe dat God jou seën – Hy wil graag!

Comments are closed.