God my eerste liefde!

deur Gary Kieswetter

Alles wat ek doen en sê vloei vanuit my gemeenskap met God. My liefde vir God maak dat ek tyd saam met Hom wil spandeer en dat ek elke dag Sy stem wil hoor.

Is gemeenskap met God nog op ons van toepassing vandag? Gemeenskap is hierdie baie formele woord wat mens amper ongemaklik laat voel. Maar wat dit eintlik beteken is om ‘n intieme en spontane verhouding met God te hê. Dit beteken om een te word met God deur Sy Woord en Sy Gees.

Die Bybel sê in 1 Korintiërs 1:9 dat God ons geroep het tot gemeenskap met Hom. Met ander woorde, God wil hê dat ons een met Hom moet word. Ek sê nooit vir mense dat ek vir God werk nie – om vir God te werk is om ‘n amp te beklee en sekere verantwoordelikheid na te kom. Om ‘n roeping op jou lewe te hê en om beroep te word is twee verskillende dinge. My verhouding met God is veel dieper en intiem om te kan sê dat ek vir Hom werk.

Alhoewel die Here my nie geroep het om vir Hom te werk nie, het Hy my wel geroep om sáám met Hom te werk en Sy Naam te verheerlik en Sy Woord te verkondig orals waar ek gaan. 1 Korintiërs 3:9 sê dat ons God se medewerkers is! Wanneer jy God se medewerker is, werk jy en God sáám. Markus 16:20 sê dat toe die dissipels uitgegaan het om orals te preek in die dorpies, het Jesus saamgewerk en die woord bevestig deur tekens en wonders daarop te laat volg. Kan jy sien dat Jesus aktief saam met die dissipels gewerk het? Hulle was een in die gees gewees en het dieselfde doel nagestreef – en dit was om die Goeie Nuus aan die wêreld te verkondig en om die siekes te genees!

Ons is ook nie eerstens geroep om mense te bedien nie. Ons is eerstens geroep tot gemeenskap met Jesus Christus onse Here. Jesus sê ook in Lukas dat Hy nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien. Is dit nie wonderlik dat ons Heiland nie iemand is wat net agteroorsit en wag om bedien te word nie? Nee Hy kom self af aarde toe om mense te bedien al is Hy die allerhoogste God! Dan kom ons mense met ons puntestelsel en probeer Sy guns wen deur goeie werke en onsself as onwaardig te beskou. Deur die verdienste van Jesus Christus het ons reeds guns by God gekry en ons kan met vrymoedigheid na Sy troon van genade gaan.

As jy nou eerlik vir jouself moet antwoord, hoeveel tyd spandeer jy alleen saam met God? Hierdie vraag is nie veronderstel om jou skuldig te laat voel nie, maar eerder om jou objektief te laat kyk na jou verhouding met die Here. Ons is só gewoond aan kitsoplossings en ‘n vinnige lewenstyl, dat ons werklik sukkel om kwaliteit tyd saam met God te spandeer.

Dis vir my hartseer om te sien dat predikers kan klaargemaakte preke koop wat hulle weer netsó aan hulle gemeentelede kan oordra. Jy het nie iemand anders se preek nodig as jy ‘n intieme verhouding met die Here het nie. Jy kan elke dag ‘n vars Woord uit die hart van God ontvang as jy bereid is om vir Hom tyd te maak!

Ek kan nie anders as om entoesiasties te raak as ek oor gemeenskap met God praat nie! Entoesiasties in die Grieks beteken, in God. Wanneer jy in God is en Hy is in jou, kan jy nie anders as om opgewonde en energievol te wees nie! Die Engelse woord vir gemeenskap is “fellowship” wat dalk ‘n beter beskrywing is van wat dit waarlik beteken. Ons grap altyd om te sê dat dit beteken “two fellows in a ship that rows together in harmony to reach the same destination.”

Kan jy sien hoe dit weer op eenheid neerkom? As jy God se seën in jou huwelik of in jou kerk soek, het jy net nodig om in eenheid met die mense om jou te leef, want waar eenheid is, gebied God Sy seën. Dan hoef jy amper nie eers vir seëninge te bid nie!

Alles wat ek doen en sê vloei vanuit my gemeenskap met God. My liefde vir God maak dat ek tyd saam met Hom wil spandeer en dat ek elke dag Sy stem wil hoor. Jy kan nie God se hande en voete wees as jy nie Hom as die eerste liefde in jou lewe toelaat nie. In Openbaring spreek God die gemeente aan en Hy sê vir hulle dat hulle hul eerste liefde verwaarloos het. Die nuwe vertaling sê dat hulle Hom nie meer só liefhet soos aan die begin nie.

Om God jou eerste liefde te maak, moet jy eerstens Sy Woord ten volle gló en nie sekere gedeeltes daarvan betwyfel nie. Dit is vir my baie hartseer wanneer ek sien hoe mense God se Woord minderwaardig ag en eerder luister na die opinies van geleerdes wat lankal God as hul eerste liefde verlaat het.

As jou liefde vir God verflou, dan veragter jy in die genade van God. Is dit nie só dat alles wat ons van God ontvang, uit genade is nie? Om te dink dat jy in genade kan veragter is skrikwekkend! Ons Suid-Afrikaners kan waaragtig nie bekostig om met minder genade klaar te kom nie! Onthou jy hoe entoesiasties jy was oor die Woord toe jy net tot bekering gekom het? Jy kon nie genoeg van die Woord kry nie; jy kon nie uitgepraat raak oor hoe goed die Here vir jou was nie. Die dankbaarheid vir alles wat Hy vir jou gedoen het, het spontaan uit jou uit geborrel. God hunker weer na daardie opgewondenheid in ons gees. Hy wil hê dat ons Hom weer moet liefhê soos aan die begin!

Ek het nog nooit God met my fisiese oë gesien nie, maar ek ken Hom redelik goed omdat Sy Woord my passie is!

Ek is één met God omdat ek in Sy Woord bly en Sy Woord in my bly. In Johannes 17 bid Jesus en vra Hy die Vader dat ons een met Hom sal wees soos wat Hy en die Vader een is. Ek is oortuig daarvan dat God ons Afrikanernasie gaan kom besoek op ‘n manier wat ons nog nooit van te vore gesien het nie! God wil hê dat ons moet besef wie Hy is en wie ons in Hom is.

Om alleen in God se teenwoordigheid te wees, is die wonderlikste plek om te wees! Jy is God se oogappel, hoe kan jy dan nou nie tyd met Hom wil spandeer nie? Wanneer jy een is met God kan jy Hom enige iets vra. God sal altyd vir jou strategie gee wanneer jy jouself in die pekel bevind. Kyk maar na die kere wat die Here vir Dawid strategie gegee het om sy vyande te oorwin. Dawid het met elke veldslag eers vir God gevra waar, wanneer en hoe hy die vyand moet aanval en hy het elke keer as oorwinnaar uit die stryd getree. Nie een keer het Dawid die vorige keer se strategie gebruik en gedink dit sal outomaties werk nie. Omdat Dawid so naby aan God geleef het, het hy die vrymoedigheid gehad om elke keer ‘n nuwe strategie te gebruik soos God dit aan hom geopenbaar het.

Johannes sê in 1 Johannes 1:3 dat hy alles wat hy en die dissipels gesien en gehoor het aan die mense verkondig het sodat hulle ook gemeenskap met hulle kan hê; en hulle gemeenskap is met die Vader en met Sy Seun, Jesus Christus. Die Bybel sê ook vir ons dat ons hele lewe moet daaraan gewy wees om die drie-eenheid van God te ken. Om God te “ken” in die Grieks beteken om één te word met Hom. Paulus se grootste begeerte was om God nog beter te ken as wat hy reeds het!

Johannes gaan verder aan om te sê dat as ons met God gemeenskap het,maar in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Christus reinig ons van alle sonde. Die feit dat jy een is met God maak dat die bloed van Christus jou gedurigdeur reinig al het jy gefouteer en gesondig. Ek kan nie verstaan hoekom mense skrikkerig is om gemeenskap met God te hê nie – kyk net al die voordele!

God het jou ook geroep om gemeenskap met Hom te hê. Hy wil jou graag met Sy Woord bedien sodat jy die volheid van Sy godheid kan beleef. Al wat tussen jou en intimiteit met God kan staan, is jou eie minderwaardigheids-kompleks en inhibisies. Jy kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan – sonder enige skaamte of veroordeling. Sy deur staan vir jóú oop! Jy is Sy oogappel en Hy wil so graag Sy goedheid en guns aan jou bewys!

One Response to “God my eerste liefde!”

  1. Joey
    August 23, 2011 at 7:28 pm #

    1 JOHANNES 5:2
    Hiéraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en Sy gebooie onderhou. Ek neem aan jy onderhou dan Sy gebooie ook as jy Hom so liefhet? En nie net 9 van hulle nie?