Lewe met ‘n roeping

Ds Jimi le Roux

Wat is jou skeppingsdoel en hoe kom jy daar?

Die mens is oorspronklik geskape om te heers. Ons is geroep tot heerskappy! Genesis sê dat God ons gemaak het as Sy verteenwoordigers en in Sy beeld geskape het sodat ons kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip.

God se bedoeling was dat ons onder Sy gesag oor Sy wêreld sou heers. Heerskappy lei tot ‘n betekenisvolle en doelgerigte lewe. Ongelukkig wil die mens van die begin af op sondige wyses sonder God heers. Voordat ons kan heers, moet ons eers God se gesag aanvaar. Dit beteken ook dat ons in die regte verhouding met God, ons naaste en die wêreld moet wees.

Die drie verhoudings waarin ons staan is die ek-God-verhouding, die ek-jy-verhouding en die ek-wêreld-verhouding. Dit was ook die drie verhoudings in die Tuin van Eden gewees. Maar toe die sonde kom, het al drie hierdie verhoudings in die slag bly lê. Daarom wil die Here ons help om spesifiek hierdie drie verhoudings weer te herstel. Wanneer hierdie drie verhoudings weer herstel is, kan ons ons skeppingsdoel vind en uitleef.

Eerste op die lys is ek-God-verhouding. Ons verhouding met God is deel van ons skeppingsdoel. Elke liewe mens se lewensroeping is om God vir ewig te aanbid. Om God te aanbid beteken dat ons Hom as God erken en eer, ons lewe aan Hom wy en Hom gehoorsaam en dien. Aanbidding is ook meer as net sang of gebed – dit is om ‘n lewe te leef wat God eer en verheerlik. Daarom sluit ‘n lewe van aanbidding ook die volgende in:
· Liefde en genade
· Integriteit en verantwoordelikheid
· Kreatiwiteit en vreugde
· Diensbaarheid en omgee

Soos wat ons verhouding met God al hoe sterker word, word ons al hoe meer bewus van Sy grootheid en mag. Ons word ook meer vertroud met Sy liefde asook ons eie kleinheid, tekortkominge en afhanklikheid. Ons probeer ook om minder altyd alles te verstaan en uit te redeneer en aanvaar meer die misterie en paradokse van die lewe. Ons word ook minder veroordelend oor ander mense en meer verdraagsaam en genadig.

Ons leef in groter verwondering en met meer geduld. Ons verstaan nie altyd nie, maar ons vertrou. Ons waardeer meer, bewonder meer, aanvaar meer. Ons beleef meer. Ons word kleiner, laer en minder en Hy word groter, hoër en meer. Ja ons word meer soos ‘n kind by die Vader.

Volgende is die ek-jy-verhouding. Jy is ook geroep om met ander mense saam te leef en lief te hê. Om lief te hê is deel van jou geloof en jy mis hierdie doel as jy nie by liefde kan uitkom nie. Al jou godsdienstige oefening beteken absoluut niks as jy nie liefhet nie. As jy nog jonk in jou geloof is, dan leef jy baiekeer selfsugtig – jy dink jou geloof is daar om jouself op te bou met groter seëning en voorspoed. Hoe meer jy op die geestelike pad vorder, hoe meer vergeet jy van jouself en hoe meer leef jy vir ander.

Jy gaan nie die betekenis van die lewe ontdek deur vir jouself te leef nie, maar vir ander! Om ander lief te hê, is om ander te dien en eerste te stel. Galasiërs sê dra mekaar se laste en doen goed aan alle mense. Om ander lief te hê sluit ook in om saam met ander mense in vrede te leef en saam te bid, saam te eet, saam te droom, saam te sukkel en saam skouers te skuur. Dit beteken ook om jou tyd, geld en moeite in ander mense te belê.

Die laaste verhouding is die ek-wêreld-verhouding. Jy is geroep om in die wêreld te wees wat jy kan wees en te word wat die Here jou geskape het om te word. Daar is niks daarmee verkeerd om jou potensiaal te wil uitleef nie, inteendeel, dis jou goddelike roeping. Om daarby uit te kom moet jy iets van jouself ontdek: Wat is jou persoonlikheid? Is jy ‘n ekstrovert of ‘n introvert, emosioneel of minder só. Is jy mens- of taakgeoriënteerd? As jy hierdie dinge weet, weet jy al meer waar jy inpas in die lewe en wat jy kan doen en nie kan doen nie. Vind uit wie is jy.

Wat is jou passie? Jou passie is dit wat jy die graagste doen. Dit wat jy sal betaal om te doen. Dit wat jou energie gee en nie energie verg nie. As jy dit weet kan jy beter besluit wat om met jou lewe te doen.

Wat is jou gawes? Wat kan jy vir die Here doen? Jou gawes gekombineer met jou passie en jou persoonlikheid stel jou in staat om iets uniek vir God te doen. As jy jou gawes beoefen, is jy in die bediening en op die plek wat die Here vir jou beplan het.

Wanneer jy jouself is, word jy wat jy kan word, en doen jy wat jy kan doen. Dis wanneer jy waarlik gelukkig is! En meer, dan is jy die bruikbaarste vir die Here, vir ander en die wêreld. Die Here roep jou om jouself te wees. Moenie iemand anders probeer wees nie – wees meer jý!

Jy is geroep om te heers. Maar jou heerskappy is altyd onderworpe aan God se gesag. Dis onderwerping! Jou heerskappy beteken ook nie dat jy oor ander moet heers nie, want ons is geskape om sáám te heers. Daarom leef ons in liefde saam en help ons ander om ook te heers.

En dan mag jy en móét jy word wat jy kan word. Dis dan wanneer jy ‘n betekenisvolle lewe leef. Hiertoe is jy geroep!

One Response to “Lewe met ‘n roeping”

  1. Chrissie Slabberts
    September 18, 2011 at 3:51 pm #

    Ek weet nie meer wat die doel van my lewe is nie. Al waarvoor ek nou lewe is my kinders. Help my om antwoorde te kry. Ek weet nie meer hoe om my man se sielkundige aftakeling te hanteer nie.