Vat ‘n kans en vertrou God

deur Gary Kieswetter
Baiekeer gee God vir ons ‘n venster van geleentheid, maar ons maak nie daarvan gebruik nie omdat ons gesindheid nie reg is nie.

God wil jou ‘n venster van geleentheid gee om iets met jou lewe te doen waarop jy trots kan wees. Jy dink dalk by jouself dat daar niks meer is om voor te lewe nie. Dalk sien jy nie kans vir die dag van môre nie. Dalk is jou huwelik vir jou ‘n verleentheid. Baie mense is vir hulleself ‘n verleentheid! Party mense se opvoeding is vir hulle ‘n verleentheid as hulle omring word deur hoogs geleerde mense. Vir party mense is hul werksituasie ‘n verleentheid omdat hulle eerder ‘n meer gesiene pos wou beklee het.

God wil graag jou verleentheid in ‘n geleentheid omskep . . .
Baiekeer gee God vir ons ‘n venster van geleentheid, maar ons maak nie daarvan gebruik nie en ons bereik nie daarmee wat God vir ons bedoel het nie. Een van die redes is ons gesindheid wanneer dit kom by die geleenthede wat daar vir ons gegee word.

Dawid se vrou, Mikal, was iemand wie se negatiewe houding gemaak het dat sy op baie van God se seëninge uitgemis het. Toe die verbondsark die stad van Dawid binnekom, was Dawid buite homself van vreugde gewees. Hy het letterlik rondom die ark gedans en God geloof en geprys op ‘n spontane, kinderlike wyse. Hy het hom min geskeel oor wat ander mense van hom dink. Hy was net homself gewees . . . Dawid het die geleentheid aangegryp om die teenwoordigheid van God met alles wat in hom is, te verwelkom!

‘n Koning is gewoonlik iemand wat op ‘n statige manier optree, veral voor die volk . . . Maar, toe Dawid die ark sien, het hy vergeet dat hy ‘n koning is en het homself meer soos ‘n opgewonde kind gedra.

Sy vrou, Mikal, het hom deur die venster dopgehou en was glad nie ingenome met sy gedrag nie. Die Bybel sê dat sy het hom in haar hart verag. Sy uitbundigheid en opgewondenheid was vir haar ‘n pure verleentheid gewees omdat sy self nooit só sou optree nie. Sy het Dawid verag oor die manier waarop hy God geloof en prys het.

Hoe op dees aarde is jy veronderstel om die lewende God vir jouself te hou?! Jy kan nie eens masels vir jouself hou nie! As jy masels het weet almal daarvan want dit slaan orals oor jou lyf uit! Nou dieselfde het met Dawid gebeur; hy was só opgewonde omdat die ark in die stad is, dat hy dit net nie vir homself kon hou nie.

As God nie sigbaar is in die manier hoe jy dink, doen en praat nie, dan is die kanse baie goed dat Hy nie aktief in jou lewe is nie. Jy is dan besig met ‘n vorm van godsdiens wat maar net ‘n masker is.

Jy kan nie sê dat jy God dien, maar jou lewe getuig nie daarvan nie.

Dawid se optrede het Mikal laat sleg lyk en sy het niks daarvan gehou nie. Sy het nie gehou van die manier waarop hy God geloof en prys het nie want dit was nie haar manier van dinge doen nie. Sy kon nie indink dat iemand van sy aansien homself so laf in God se teenwoordigheid kon gedra nie!

Toe Dawid klaar voor die ark gedans het, was dit tyd om die volk te seën. Hy het vir hulle rosynkoek uitgedeel om te eet en die seën van God oor hulle uitgespreek. Toe al die verrigtinge verby is, het Dawid na die paleis teruggekeer om ook sy gesin persoonlik te seën. Mikal het hom natuurlik ingewag en het hom dadelik met haar woorde bygedam en vir hom presies gesê hoe ontevrede sy met sy optrede is. Dawid was ook nie op sy bek geval nie, en het vir haar gesê dat hy sál vrolik wees in die teenwoordigheid van God of sy nou daarvan hou of nie!

Dis interessant om te weet dat Dawid nooit enige kinders by Mikal gehad het nie. Omdat sy die kans wat sy gehad het om deel te hê aan God se seëning deur haar slegte gesindheid verspeel het, het God nooit haar baarmoeder geseën nie. Haar vooropgestelde idees van hoe jy jou moet gedra in God se teenwoordigheid en haar veragting vir Dawid se manier van aanbidding, het gemaak dat sy uitmis op die grootste seëning wat daar is – kinders! Sy het haar eie baarmoeder gesluit met haar slegte gesindheid.

Jou gesindheid bepaal of jy God se seëninge wat tot jou beskikking is joune gaan maak of nie. Jy kan in ‘n kerk sit en niks ontvang nie; jy kan die Bybel lees en niks wys word nie; jy kan saad saai en niks oes nie omdat die gesindheid van jou hart nie reg is nie.

Ongelukkig is daar die tendens onder ons Suid-Afrikaners om op ander neer te sien oor die manier waarop hulle God dien. Jy ontneem jouself van soveel seëninge omdat jy ander oordeel oor iets wat hulle vir God met hulle hele hart en siel doen. God het nie een manier van aanbidding bo ‘n ander manier gestel nie. Alle lof en aanbidding kom God toe, maak nie saak hoe ‘n persoon kies om dit te doen nie.

God wil in verhouding met ons wees. Hy wil hê dat ons kinderlik na Hom toe sal kom, sonder maskers en sekere protokol van hoe ons onself mag en nie mag gedra nie. God wil hê dat jy net jouself in Sy teenwoordigheid sal wees. Hy het behae daarin as ons spontaan voor Hom is.

Ons moet ook oppas wat ons sê want so baiekeer ontneem ons onsself van seëninge deur negatief en afbrekend oor ‘n situasie te praat. Die Bybel sê in Spreuke 18:21 dat lewe en dood in die mag van die tong is en hy wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Jou mond is gewoonlik wat bepaal of iets vir jou ‘n verleentheid of ‘n geleentheid gaan wees.

Die meeste mense in hierdie lewe is meer spyt oor die dinge wat hulle nie gedoen het nie as die dinge wat hulle wél gedoen het. Mens berou meer die geleenthede wat jy gemis het as die foute wat jy gemaak het. Moenie dat jou mond veroorsaak dat jy die unieke geleenthede wat oor jou pad kom mis nie. Die lewe is te kort om negatiewe goed die hele tyd uit jou mond te laat kom.

Wat dink jy is die gevolge as jy aanhoudend loop vertel dat God nie gebede beantwoord nie? Dink jy dat daar enige iets goeds daaruit gaan kom? Jou ervarings en jou belewenisse van God bepaal nie wie God is nie. God beantwoord gebed, al is joune dalk nog nie beantwoord nie . . .

Net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe . . . vertel jy gereeld vir almal dat dit net ‘n klomp snert is? Daar is mense vir wie hierdie ‘n absolute waarheid in hul lewe is en dit kan jóú waarheid ook wees, maar dan moet jy begin reg praat. Natuurlik is daar ook moeilike tye en dae wat daar meer vrae as antwoorde is, maar God het gesê dat Hy jou nooit sal begewe óf verlaat nie. Dis die wonderlike ding van God se goedheid, dit gaan goed al gaan dit sleg! God sê dat elkeen wat op Hom hoop sal nie beskaam staan nie.

Ander kere loop ons ook die seëninge van God mis omdat ons nie geduld het nie. As jou geduld te gou opraak, gaan jy vinnig tou opgooi en dink dat God se seëninge nie vir jou bestem is nie. Jy gaan ophou bid, ophou Bybel lees, ophou om in God se Woord te glo omdat alles nie dadelik gebeur wanneer jy wou gehad het dit moes gebeur nie.
Jy is dalk halfpad deur jou omstandighede, halfpad deur jou egskeiding, halfpad deur jou kanker toe daar skielik iets gebeur het wat gemaak het dat jy val en nou is die bietjie geloof wat jy gehad het morsdood. God het die vermoë om jou op te tel daar waar jy is en jou te versterk met Sy Woord en Gees.

Moet nooit ophou bid nie, al is jou geduld op. Wanneer jy moeg en afgemat is, is God net ‘n gebed vêr. Die Here sê: “Keer terug na die Here jou God sodat tye van verkwikking en verfrissing oor jou sal kom.” Jou moedeloosheid is direk aan jou biddeloosheid gekoppel. As jy nie bid nie, het jy nie hoop nie. Maar as jy aanhou bid, gaan jy aanhou hoop. Omstandighede moet nooit bepaal wanneer jy ophou bid nie. Die Bybel sê dat ons moet aanhou bid sonder om moedeloos te word.

Dis nie altyd maklik nie, maar dis altyd moontlik! Want as jy moeg is om te bid en jy weet nie meer wat om te bid nie, dan sê God dat Sy Gees jou sal help om verborgenhede volgens Sy wil te bid. Hou aan om te bid, hou aan om te glo dat God jou verleentheid in ‘n geleentheid sal omskep.

Comments are closed.