Vasgekeer, wat nou?

Vasgekeer wat nouAs jy God aanroep en Sy raad en advies vra, sal Hy jou uit ál jou benoudhede red!

Menige kere in Dawid se lewe was hy vasgekeer in situasies waar hy nie kon uit nie. Om vasgekeer te wees is om in ‘n hoek gedruk te wees en daar is geen ander uitweg as om die vyand in die oë te staar nie.

Om in ‘n hoek vasgekeer te wees frustreer en irriteer mens gewoonlik. Al wat jy kan doen is om die situasie in jou eie hande te neem en jouself daaruit te baklei.

Ek onthou nog die dae toe ek in die weermag was en in Angola diens gedoen het. Ek was in die tenk-afdeling en die grootste en beste tenk wat ons gehad het se naam was die Olifant. Ons moes eenkeer deur ‘n moeras ry met die tenk en het in die middel van die moeras in die modder vasgeval en ons kon nie uit nie. As jy eers vasgekeer is op ‘n plek gedurende ‘n oorlog is jy ‘n maklike teiken vir die vyand.

Hulle moes ‘n reddingstenk stuur om ons te kom uithaal. In plaas daarvan dat dié tenk ammunisie of wapens gehad het, het dit ‘n lang trekstang gehad wat soos voelers gelyk het wat spesiaal ontwerp is om ander tenks uit die moeilikheid te sleep. Dit het ‘n geweldige dik en sterk kabel gehad wat aan ons tenk vasgemaak was en so is ons uit die modder gekatrol. Jy kan amper nie glo dat 50 ton so maklik uit modder geruk kon word nie!

Dink aan die dinge waarin jy so maklik vasgevang word. Dalk is dit slegte gewoontes? Sondes waarvan jy net nie van afsand kan doen nie. Wat het ‘n houvas op jou en trek jou net al verder af in die modder? Jy is dalk vasgekeer in ‘n moeras van neerslagtigheid, depressie en finansiële nood en sal jy nooit daaruit kom as daar nie ‘n groter mag is wat jou daaruit trek nie.

Daar is twee magte in aksie wanneer een tenk ‘n ander een probeer uitsleep. Die krag van die modder wat die een tenk aftrek en die krag van die reddingstenk wat jou uittrek. God se liefde en genade is sterker as die krag wat jou aftrek. Somtyds voel dit vir jou asof jy alles in jou mag doen om uit daai gat te kom, maar jy bly vassit. Partykeer moet jy net toelaat dat die Here Sy barmhartigheid en liefde aan jou kom vasmaak en jou uittrek.

Partykeer doen die Here ‘n ding op Sy eie tyd. Ons verwag eensklaps ‘n groot ruk en pluk uit ons omstandighede, maar dit werk nie altyd so nie. Partykeer versterk die Here ons innerlik en ons word by die dag sterker en sterker en met Sy hulp, kom ons daaruit. Moenie mismoedig raak as jy vasgekeer is in ‘n sekere situasie en dit lyk of jy bid sonder enige resultate nie.

Toe hulle ons tenk uit daardie modder trek het dit vir die eerste ruk gelyk of daar niks gebeur nie. Ons was besig om ingekatrol te word, maar ons het nie beweeg nie. Al hoe jy kon sien dat iets aan die gebeur was, was as jy na die sleepkoord gekyk het en gesien het hoe dit al hoe dunner word van al die spanning wat op hom geplaas word. En dan skielik is daar ‘n beweging en die tenk begin vorentoe uit die modder beweeg.

God se genade en liefde is soos daardie krag wat stelselmatig aan jou begin trek. Aan die begin sien jy niks raak nie en jy dink daar is nie ‘n verskil nie, maar die waarheid is dat jy dit nog net nie kan sien nie. God trek jou nie af in slegte omstandighede omdat Hy jou ‘n les wil leer nie. God trek net opwaarts en vorentoe!

Dan is daar ‘n ander tipe vassit . . . verkeer. Jy het dit nie sien kom nie en jy het nie voorsiening gemaak in jou beplanning om so lank op een plek gestasioneer te wees nie. Dit vat jou sommer ‘n uur om een kilometer te ry. Dis beter om op die regte pad vasgekeer te wees as om ongehinderd op die verkeerde pad te wees! Al wat jy kan doen is om te wag dat dinge om jou opklaar sodat jy weer kan aanbeweeg. Partykeer is jy op die regte pad, maar jy sit vas en daar is niks wat jy daaraan kan doen nie. Jy kan maar net wag en bid omdat jou situasie buite jou beheer is.

Om in omstandighede vas te wees is soos om binne ‘n sirkel te staan waaruit jy moet kom. Maar hoe kom jy uit daardie sirkel uit? Baie eenvoudig, laat God in jou omstandighede toe. Hy is die Deur; die pad waarmee Hy inkom is die pad waarmee jy uitgaan!

Ek wil graag ‘n verhaal uit Dawid se lewe gebruik om te wys wat dit is om vasgekeer te wees. Hy het gehoor dat die mense van Keila baie swaarkry en gebuk gaan onder die mag van die Filistyne. Keila beteken doodloopstraat. Dis ‘n plek waar jy kan ingaan, maar jy kan nie weer daar uitkom nie. Dawid was nie genooi of gevra om na hierdie dorp toe te gaan nie, tog het hy hom oor hulle ontferm. Toe hy hoor daar is ‘n probleem het hy dadelik iets aan die saak gedoen.

Voordat Dawid hierdie volk te hulp gesnel het, het hy eers God geraadpleeg of hy moet gaan of nie. Hy was vasgekeer gewees tussen twee gedagtes ─ moet hy gaan óf moet hy bly. As jy nie die Here raadpleeg wanneer jy tussen twee besluite staan nie, kan dinge lelik verkeerd loop.

God het Dawid beveel om Keila toe te gaan en hulle te bevry. Dawid se manskappe was nie ten gunste van hierdie besluit nie en het Dawid gevra of hy seker is dat God met hom gepraat het. Hulle was klaar in ‘n moeilike situasie en was nie lus om dinge vir hulself nog verder te bemoeilik nie. Wanneer jy God vra vir rigting in jou lewe, sal daar altyd mense wees wat jou besluit bevraagteken.

Dawid het op sy manskappe se aandrang weer vir die Here gaan vra of hy moet gaan of nie. Dis vreemd dat wanneer ons van die Here gehoor het, deel ons altyd ons bevindinge met medegelowiges om hulle opinie te kry. Ongelukkig gaan hulle nie altyd saamstem met wat jy by die Here gehoor het nie. Medegelowiges moet God se Woord in jou lewe bevestig en dit nie bevraagteken nie.

Dawid was die beste krygsman wat Israel ooit gehad het. Elke geveg waarin Dawid betrokke geraak het, het hy gewen. Mens sou dink dat hy amper nie nodig gehad het om God te vra of hy by Keila betrokke moet raak nie, want die oorwinning sou verseker syne wees. Maar, Dawid het nogtans God geraadpleeg en Sy wil gesoek.

Dawid laat nie toe dat sy ervarings en sy vorige suksesse sy besluit beïnvloed nie. Hy laat ook nie toe dat 600 mans se opinies hom van die Here se plan laat afwyk nie. Moet nooit staatmaak op gister se advies of gister se stiltetyd nie. Jy’t nodig om elke dag en in elke situasie van die Here te hoor. Elke uitdaging het ‘n nuwe strategie nodig. Jy het elke dag ‘n vars woord van die Here nodig.

Dawid sê in Spreuke 3:6 dat ons God moet ken in al ons weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak. Die nuwe vertaling sê ken God in alles wat jy doen, dan sal Hy jou altyd op die regte pad laat loop. Met elke nuwe uitdaging het Dawid vars Woord van die Here gekry. As ons net hierdie kan begryp sal ons nie so maklik verstrengel raak en vasgekeer raak in dinge wat ons ondergang gaan beteken nie.

Wanneer jy twyfel of tussen die boom en die bas is om ‘n besluit te maak, raadpleeg God. Hou aan om God te vra totdat jy seker is dat Hy dit wel gesê het. Die Bybel sê dat God bevestig altyd Sy Woord deur twee of drie getuienisse. Indien jy twyfel of jy korrek gehoor het, vra die Here om dit oor en oor vir jou te bevestig. God gee nie om om Sy Woord te bevestig nie.

Toe Saul hoor dat Dawid Keila toe is om die mense daar te help, het Saul gesê dat die Here Hom van Dawid ontneem het. Met ander woorde, die Here gee nie meer om vir Dawid nie en Hy het hom verlaat en hom oorgegee aan sy lot. Saul het gedink dat God Dawid Keila toe gestuur het sodat hy hom kan ruïneer. Partykeer wil die vyand jou laat glo dat die rede hoekom jy vasgekeer voel, is omdat jy God gehoorsaam het.

Gehoorsaamheid aan God bring altyd sukses. Ek dink spesifiek wanneer dit kom by saai en maai. ‘n Besigheidsman het eenkeer vir my gesê dat vandat hy tiendes begin gee het, het hy finansiële probleme. Voordat hy begin het om tiendes te gee, het hy altyd genoeg geld gehad. God sal nie van Sy Woord ‘n bespotting maak nie. As jy deur tye gaan waar dit lyk of die oes ‘n bietjie langer neem, sal jy agterkom dat God nog steeds getrou is. God is nie ‘n leuenaar nie. Hy het gesê dat ons Hom moet gee wat Hom toekom en Hy sal die vensters van die hemel oopmaak en ons so seën dat ons nie kapasiteit sal hê om dit als te berg nie!

Somtyds is ‘n vertraging in ‘n oes ‘n bedekte seën. As jy iets gesaai het en dit kom nie op nie, moenie dink dat jy eerder nie ‘n tiende moes gegee het nie want dan sou jy beter af gewees het nie. Moenie die vyand glo wat vir jou wil vertel dat jy in finansiële moeilikheid is omdat jy ‘n tiende gegee het nie. Dank God dat wat jy saai, sal jy maai. En as die oes vertraag word, hou aan om God te vertrou.

As jy vasgekeer is in ‘n situasie moenie in alle rigtings begin hardloop nie. Want dit is wat ons doen as ons gespanne en verbouereerd is. Die kanse is goed dat jy in die verkeerde rigting gaan hardloop omdat jy paniekbevange is. As jy nêrens heen het om te hardloop nie, bly net waar jy is en wag op God. As jy op ‘n moeilike plek is, maar jy weet dat jy in God se wil is, bly net daar.

Vir Dawid om Keila toe te gaan was nie ‘n goeie idee nie, dit was ‘n goddelike idee. ‘n Goeie idee is nie altyd ‘n goddelike idee nie. Net omdat jy bereidwillig is om iets vir die Here te doen beteken dit nie God wil hê jy moet dit noodwendig doen nie. Gewilligheid op sy eie sal nie God se seën bring nie, jy moet wag vir ‘n mandaat van Hom af.

As jy in ‘n hoek is, is al wat saak maak dat God saam met jou in die hoek is. Dan is die oorwinning gewaarborg! Tydens hierdie geveg waardeur jy gaan, is God in jou hoek en dit is al wat jy nodig het! Somtyds as jy nie meer planne van jou eie het nie, en jy tree op in die geloof, tref jy meer as wat jy nugter oor die saak sou gedink het.

Terwyl Dawid in Keila is, hoor hy gerugte dat Saul op pad is en besef dat hy vasgevang is soos ‘n voël in ‘n net. Hy was in ‘n blik gedruk en hy kon nie uit nie. Dawid het weereens die Here geraadpleeg en vir strategie gevra deur die priesters te besoek.

Saul was briesend omdat Dawid elke keer God deur die priesters geraadpleeg het, en so hom elke keer ontglip het. Hy het daarom na die dorpie Nob, die priesterdorp gegaan en het Doëg die Edomiet beveel: “Pak hulle en maak dood die priesters van die Here, want hulle is aan Dawid se kant. Hulle het baie goed geweet dat hy vlug en hulle het my dit nie vertel nie.”

Een van die priesters het weggekom en Dawid laat weet wat gebeur het. Dawid het dadelik die priester genader vir goddelike raad. As dit moderne tyd was, sou Dawid vir die priester gesê het: “Bring vir my die Bybel!” Dawid het vir God gevra of die mense van Keila hom aan Saul gaan oorlewer en die antwoord was ja. God het Dawid weereens vooraf gewaarsku en hy het Saul se kloue ontglip.

As jy vasgekeer is in ‘n situasie en jy kan nie uit nie ─ maak soos wat Dawid gemaak het en kry die Bybel uit! Raadpleeg God oor wat jou volgende stap moet wees. As God jou inlig word jy verlig en is jy nie meer vasgekeer nie.

Wanneer God jou in ‘n moeilike situasie inlei, sal Hy jou weer daar uitlei! As ek jou kan bemoedig vandag sal dit wees om die Woord te lees, te eet en te leef. Staan op in die oggend en lees ‘n paar verse. Kyk wat sê Psalm 34:18 ─ Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede. Die HERE is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die HERE hom.

God se waarborg is dat as jy Hom aanroep en Sy raad en advies soek, sal Hy jou uit ál jou benoudhede red!

Tags:

Comments are closed.