‘n Leier vir God

n leier vir god

Deur Gary Kieswetter

As jy jouself as ‘n leier wil ontdek, is die belangrikste ding om te glo dat jy is wie God sê jy is.

Word ‘n leier gemaak of gebore? Ek dink dis beide. ‘n Leier is iemand wat ‘n voorbeeld stel ─ en dit is nie altyd maklik nie. In moeilike tye is die behoefte altyd groter vir ‘n leier om op te staan en rigting te gee. Daar is al baie geskryf oor die verskil tussen ‘n leier en ‘n bestuurder. ‘n Bestuurder bestuur ‘n sekere situasie en maak seker dinge verloop soos wat dit moet. ‘n Leier breek deur nuwe grense en dui die rigting aan waarin mense moet wandel. As jy net jou eie lewe gaan bestuur, kan jy nooit na ‘n volgende vlak gaan nie. Jy moet leer om ‘n leier te word as jy nuwe hoogtes wil bereik.

Die eerste eienskap van ‘n goeie leier is dat hy bereid is om homself te volg. Wat ek daarmee bedoel is dat niemand volg ‘n leier sonder rede nie. As jy nie die tipe leier is wat jy self sal wil volg nie, kan jy nie van ander mense verwag om jou te volg nie.

Ons dink baie keer dat al wat ons hoef te doen om ‘n ongewenste situasie in ons lewens te verander, is om te hoop. As jy hoop jou besigheid doen beter sonder om iets daaraan te doen, gaan hoop nie genoeg wees nie. Hoop alleen is nie ‘n strategie nie. Jy kan nie ‘n leier wees as jy nie die realiteit van ‘n situasie in die gesig kan staar en dan die bul by die horings pak nie. Daar is soveel mense wat hoop dat hul lewe sal verander, wat hoop dat hulle huwelik sal regkom en dat die dag van more goeie nuus sal bring. As dinge binne jou beheer is, moet jy iets aan die saak doen.

As ek aan leierskap dink, kan ek nie help om aan Gideon te dink nie. Die Israeliete was in ‘n penarie gewees. Elke keer as dit oestyd was, het die Midianiete gekom hulle hele oes vernietig en al hulle vee doodgemaak. Hulle het die land letterlik kaalgestroop. Die Israeliete was brandarm en verpletter gewees.

Op ‘n dag was Gideon besig om koring te slaan toe die Midianiete weer opdaag om die Israeliete se oes te kom vernietig. ‘n Engel van die Here het aan Gideon verskyn en vir hom gesê: ” Die Here is by jou, dapper man!” Gideon het in die parskuip weggekruip omdat hy bang was, maar tog noem God hom ‘n dapper man? Die rede is eenvoudig, God het ‘n leier in Gideon gesien nog voordat Gideon dit in homself gesien het. Interessant genoeg is die wortel woord in Hebreeus vir Gideon en dapper held dieselfde woord. God het Gideon gesien vir wie hy waarlik is, ‘n dapper held.

God het die leier in Gideon gesien sonder dat hy ‘n offisiële titel gehad het. Ons dink baie maal dat ons ‘n titel nodig het om ‘n leier te kan wees. Geen titel kan van jou ‘n leier maak nie! Jy het nie ‘n titel nodig om te doen wat ‘n leier moet doen nie. Gideon se naam het sy wese vasgevat nog voordat hy ‘n leierskapsposisie beklee het.

God het Gideon nie net gesien as ‘n dapper held nie, maar as die leier van ‘n weermag. Gideon het vir die Engel gesê: “Ekskuus, Meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het toe hulle gesê het: ‘Het die Here ons nie uit Egipte bevry nie?’ Nou het die Here ons in die steek gelaat: Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete.”

As jy nie jouself sien soos wat God jou sien nie, gaan jy nooit kan doen wat God jou beveel nie. Die eerste verskoning wat Gideon gehad het was dat as God regtig met hulle was, hoekom het Hy hulle dan aan hul vyande oorgegee? Gideon het nie geglo dat God met hom was nie.

Tweedens wou Gideon weet hoekom sien hulle nie meer die wonderwerke waarvan hulle voorvaders hulle vertel het nie. Sy verskoning was dat die Here hulle in die steek gelaat het en hulle aan die Midianiete oorgegee het.

Die Here het al Gideon se verskonings geïgnoreer en vir hom gesê: “Gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete! Toe, Ek stuur jou!” Hierdie gedeelte laat my baie dink aan die Disney fliek Ants. Die sprinkane het die miere met ‘n ysterhand regeer en hulle onderdruk. Op ‘n stadium het een van die sprinkane gesê: “As die miere gaan besef wie hulle is en waartoe hulle in staat is, gaan on ons mag oor hulle verloor.”

Die nommer een probleem onder ons Christene vandag is dat ons nie besef wie ons in Christus is nie. As jy weet wie jy is, dan word ‘n krisis ‘n geleentheid om jou staal te wys! Met jou God loop jy ‘n bende storm, met jou God spring jy oor ‘n muur! Geen wapen wat teen jou gevorm is, sal slaag nie. Jy moet weet wie jy is voordat jy kan doen waarvoor God jou geroep het.

Maar wie is jy in Christus? Jy is ‘n nuwe skepsel! Jy kan met vrymoedigheid in God se teenwoordigheid ingaan, voor Hom staan, en die Skepper adresseer as Abba Vader. Jy het God se DNA in jou!

Gideon kom toe met sy volgende verskoning vorendag: “Ekskuus, Meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waaraan ek behoort, is die armste in die hele Manasse, en van my pa se kinders het ek die minste aansien.”

Wat my so opmerk van hierdie gesprek is dat toe God Gideon stuur met die opdrag, toe reageer hy soos iemand wat dink asof God nie weet waarvan Hy praat nie. Ons reageer baie keer dieselfde as ons met ‘n groot taak gekonfronteer word. Ons dink dat God nie al die feite het nie; dat Hy ‘n fout gemaak het en eintlik iemand anders wou geroep het. ‘n Verskoning is niks anders as ‘n onbereidwilligheid om God te vertrou nie.

Gideon het homself gesien as die geringste van die geringste. Sy familie was die armste in die hele stam en hy was die minste van al sy broers. Sekerlik het die Here ‘n fout gemaak! Sekerlik was daar iemand beter vir die posisie as leier van die weermag.

Jy sal nooit iets vir God se koninkryk kan doen as jy aanhou dink dat daar iemand daar buite is wat dit beter kan doen nie. Verskonings weerhou jou van God se seëninge; dit weerhou jou om jou skeppingsdoel uit te leef.

God antwoord Gideon toe baie eenvoudig: “Ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie.” Ten spyte van al Gideon se verskonings het God hom die waarborg gegee dat Hy sy vyande in sy hand sal gee. Gehoorsaamheid aan God sal jou bemoedig en versterk om God vir die onmoontlike te vertrou.

Wat help dit jy het geloof, maar jy het nie die vrymoedigheid om die wil van God te doen nie? Wat help dit dat jy in die naam van Jesus glo, maar jy het nie die vrymoedigheid om dit te gebruik nie. Wat help dit jy bid vir die wil van God in jou lewe, maar jy het nie die moed om God te vertrou nie?

God sê vir Gideon dat Hy al sy vyande sal verslaan asof daar net een van hulle is. Ons sien ons vyande as ‘n magdom soldate, God sien hulle as net een mens. Ons sien duisende siektes en armoede en ellende, God sien net die bloed van sy Seun. Ons moet dinge sien soos God dit sien. Kyk na jou probleme vanuit God se perspektief. As jy dit nie gaan doen nie, gaan jy ‘n molshoop vir ‘n berg aansien. As jy nie ‘n situasie sien soos wat God dit sien nie, sal jy met ‘n klomp verskonings vorendag kom oor hoekom jy nie Sy bevele kan uitvoer nie.

Toe Gideon in homself begin sien wat God in hom gesien het, sê hy vir die Here dat hy ‘n bietjie bemoediging kort. Hy sê vir die Here: “As ek dan guns in U oë gevind het, doen vir my ’n teken, dat U dit is wat met my spreek.” Gideon het begin besef dat hy guns in God se oë gevind het.

Gehoorsaamheid aan God maak die deur vir al God se guns en seëninge in jou lewe oop. Hoe lank en hoe mooi jy kan bid en hoe gereeld jy kerk toe gaan maak nie die verskil nie. Gehoorsaamheid maak die verskil. Gehoorsaamheid is ‘n wilsbesluit wat jy moet maak. Wag jy vir die volgende ding wat God in jou lewe moet doen? Dan is dit belangrik om te vra of jy al die vorige ding gedoen het wat die Here jou beveel het om te doen. God doen nooit die volgende ding in jou lewe as jy nog nie gehoorsaam was aan Sy vorige bevel nie. God gaan nooit oor na punt nommer drie as jy nog nie punt nommer twee gedoen het nie.

Gideon het die Here vir ‘n teken gevra en die Here het dit geëer. Gideon het ’n boklam en ’n efa meel gaan haal en die vleis gekook en brood gebak. Daar was nie suurdeeg in die meel nie. Hy het die vleis in ’n mandjie gesit en die sous in die pot gehou en dit na die Here gebring onder die boom. Toe hy dit nader bring, het die van God vir hom gesê: “Sit die vleis en die brood daar op die rots en gooi die sous daaroor.” Gideon het dit gedoen.

Toe steek die Engel van die Here sy kierie uit en raak met die punt van die kierie aan die vleis en die brood. Daar het vuur uit die rots gekom en dit het die vleis en die brood verbrand. Toe het Gideon nie meer die Engel van die Here gesien nie.

Gideon het besef dit is dié Engel van die Here, en hy het gesê: “Ag, Here, my Here, ek sal sterf, want ek het regtig die Engel van die Here gesien, Hy was hier voor my.” Maar die Here het vir hom gesê: “Moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie, jy sal nie sterf nie.” Gideon het daar ’n altaar gebou vir die Here. Hy het die altaar genoem: “Die Here is Vrede.”

Dikwels in die Ou Testament het Jesus verskyn aan mense en was Hy dan genoem, die Engel van die Here. Gideon het besef dat dit nie ‘n Engel is nie maar God self wat met hom gepraat het. Hy het God in die vuur herken want God is ‘n verterende vuur. Gideon het gedink hy gaan sterf! Maar in plaas van oordeel het die Here vrede oor hom uitgespreek. ‘n Leier is iemand wat dien ─ eerstens God en dan ander mense. Wanneer jy bereid is om ander te dien, gee God jou vrede. Vrede is die een ding wat ‘n leier die meeste nodig het. As jy nie vrede het nie kan jy nie wysheid bekom nie en maak jy impulsiewe besluite. Die oomblik toe God se vrede oor Gideon kom, het hy ‘n altaar gebou en dit genoem: Die Here is vrede!

Het jy in jou lewe ‘n altaar van vrede? Wanneer God se vrede eers oor jou gekom het, kan geen verskoning meer staan nie! Ons moet ophou om verskonings te maak vir die verkeerde goed in ons lewens. Ons moet ophou om ‘n verkeerde ding van geslag na geslag oor te dra omdat ons ouers dit só gedoen het. Omdat jou pa sy hand teen jou ma gelig het, beteken dit nie jy hoef dit ook te doen nie. Dit beteken nie dat jy het geen ander keuse as om ook maar dit te doen nie. Daar is ‘n hoër voorbeeld wat vir jou gestel is en dit is die Woord van God. God se Woord behoort die gesag in jou lewe te hê en nie wat jou ouers verkeerd gedoen het nie.

Nadat Gideon hierdie offer gemaak het, het God vir hom die moeilikste opdrag ooit gegee: “Jy moet jou pa se bul vat, die bul wat sewe jaar oud is, en dan moet jy die Baäl-altaar van jou pa afbreek en die gewyde paal afkap wat daarby is. Jy moet vir My, jou God die Here, ’n altaar bou op die hoogste plek in hierdie stad. Jy moet die klippe van die altaar netjies opmekaar pak. Jy moet die hout van die gewyde paal wat jy afgekap het, gebruik om vuur te maak, en dan moet jy die bul op die altaar offer.”

Gideon was natuurlik bang om hierdie opdrag in die dag uit te voer want sy pa en die Israeliete was baie erg oor hulle afgod en was bereid om daarvoor te moor. Ons kan partykeer godsdiens en tradisies ‘n groter plek in ons lewens gee as die lewende God self. Jesus self het gesê dat ons Sy Woord kragteloos maak deur die oorlewering van ons tradisies.

Tien manne het saam met Gideon gegaan en die altaar afgebreek. Toe die son die volgende dag opkom en die Israeliete sien wat hy gedoen het, was die gort gaar en wou hulle vir Gideon doodmaak! Hulle het na Gideon se pa toe gegaan en daarop aangedring dat hy oorgelewer word. Maar sy pa het opgestaan vir hom en hulle geantwoord: “Wil julle vir Baäl beskerm? Wil julle hom red? Die persoon wat vir Baäl wil beskerm, sal môre sterf. As Baäl ’n god is, dan moet hy homself beskerm teen die man wat sy altaar afgebreek het.”

Die Israeliete was woedend want alles waarmee hulle God vervang het, was nou vernietig gewees. Al hulle tradisies en godsdiens was nou daarmee heen. Daar was nou niks meer wat hulle kon aan raak om hulle aan hul afgod Baäl te herinner nie. God is ‘n onsienlike God. Ons het nie nodig om ‘n afbeeld van Hom te maak om Hom te dien nie. Hoe dien ons ‘n God wat ons nie kan sien nie? Ons sien in Hom in die natuur en in die Woord; ons sien Hom in geloof. God word sigbaar vir die oog van geloof.

Toe Gideon opstaan as leier, toe staan sy pa vir hom op. Sy pa was sy eerste volgeling! Dis tyd in Suid-Afrika dat jong kinders weer sal opstaan vir die lewende God omdat hulle ouers God met allerhande ander dinge vervang het. God is besig om ‘n nuwe generasie op te rig wat ontslae sal raak van die verkeerde dinge van hul ouers en weer die stem van die Here sal volg.

Die eerste ding wat jy doen as jy opstaan vir God is om Hom weer ‘n regmatige plek in jou lewe te gee. Jy kan nie God en geld dien nie. Jy moet kies. As jy jouself as ‘n leier wil ontdek, is die belangrikste ding om te glo dat jy is wie God sê jy is. Die vyand is altyd besig om leuens in ons oor te fluister sodat ons, soos Gideon, nie ons eie waarde sal besef nie.

Moenie die vyand vrees nie; moenie siekte, die dood of die toekoms vrees nie. Vrees God. Prediker sê dat die som van alle dinge is vrees God en gehoorsaam Hom. As jy God vrees, hoef jy niks anders te vrees nie en kan jy ‘n doeltreffende leier vir Hom wees!

Tags:

Comments are closed.