Jy is nie meer ‘n sondaar nie

jy is nie meer n sondaar nie

 

Deur Alan Platt

Ons hoef geen meer poging aan te wend om vir ons eie sondes op te dok nie. Jesus het namens ons dit gedoen.

Om God se geesgenoot te wees is sekerlik die grootste seën ooit! Die sleutel boodskap van die evangelie is dat ons ‘n intieme verhouding met die Vader kan hê; ‘n verhouding sonder enige aanklag, skuldgevoel, veroordeling of agterdog. Die boodskap van verlossing is dat God sy Seun gestuur het om ons verhouding met Hom te herstel. Die mens is God se liefdesdroom. God het die mens deur Christus met Homself versoen deur nie ons ons sondes toe te reken nie. Die kernboodskap van die evangelie gaan oor hoe God in sy plan geslaag het om ons weer Syne te maak!

Romeine 1 sê dat God se geheime plan nou ontbloot is met Jesus se dood. Christus het daarin geslaag om die mens weer suksesvol met Hom te verbind. Geeneen van Sy vyande het besef wat werklik gebeur het toe Jesus aan die kruis sterf nie. Hulle het nie eens besef hoe Christus die hele mensdom verteenwoordig het nie. Alhoewel die geskiedenis die dood van slegs een mens registreer, het die hele Adamiese-ras saam met Hom gesterf. Hy was die laaste Adam! God sien in die dood van sy Seun terselfdertyd die dood van elke mens. Toe hy sterf, sterf al die ander Adams saam met Hom.

Nog voor die begin van tyd het God Hom voorgeneem dat die mens in Sy heerlikheid sou deel. Sonde het ons van hierdie heerlikheid beroof, maar as gevolg van Jesus se kruisdood het God elkeen vrygespreek en daardeur die skade wat die sonde gebring het, uitgekanselleer. Die skeppingsdoel van die mens was en is steeds om die geesgenoot en kameraad van God te wees. Korintiërs sê dat God ons roep op grond van sy eie oortuiging en integriteit om dieselfde gehalte verhouding met Hom te geniet as Sy Seun.

Nog voor die grondlegging van die wêreld, het God ons al in Sy gedagtes gekoester en was ons die fokus van Sy liefde. Reeds eeue gelede het Hy beplan om ons deel van Sy familie te maak. Sedert dan was die mens in Christus geïdentifiseer en geassosieer. Die woord “assosieer” beteken dat daar ‘n verband is tussen die mens en Christus en dat ons nie van mekaar losgemaak kan word nie. Net soos wat Jesus God verteenwoordig, verteenwoordig Hy ook die mens. Omdat Jesus God se verteenwoordiger én die mens se verteenwoordiger is, is dit onmoontlik vir ons om ooit van God geskei te word.

God is intiem bekend met die mens in die wese van Sy ewige gedagte. In die diepste van sy wese, sien God die mens in Sy eie beeld en gelykenis − ons is Sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

God het die inisiatief in hierdie verhouding geneem. God het ons liefgehad selfs toe ons nog sondaars was! Sy liefde het ons liefde wakker gemaak. Terwyl ons nog slegte sondaars was, het Hy ons reeds liefgehad. Jesus Christus is die maatstaf van God se liefde. Sy liefdesoffer aan die kruis was vir God behaaglik want die duurste prys ooit was ten volle betaal gewees. Die Bybel sê dat God versadig was toe Hy Jesus aan die kruis sien, want daardeur sal baie regverdig gemaak word omdat Jesus hulle skuld gedra het. Die Boodskapvertaling sê dat God dit gesien het en Hy was bly dat Hy dit gedoen het.

God se oortuiging in die mens se verlossing is die grondgebied van ons geloof. Ons saligheid is vir ewig gewaarborg deur die bloed van Christus. Omdat God alles gedoen het om ons verhouding met Hom te herstel, bewys dit die regsgeldigheid van ons verhouding. Ons onskuld waarborg ons verhouding met God. Dieselfde onskuld wat Christus teenoor Sy Vader geniet, is nou ons voorreg ook. Romeine sê dat daar nou geen veroordeling is vir die wat in Christus Jesus is nie.

Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? God het nie eens sy eie Seun gespaar toe dit by ons redding kom nie. Niemand kan enige beskuldigings ooit weer teen ons bring nie.

Elke aanklag wat teen ons was, is gekanselleer. Daar bestaan tog geen moontlikheid tot verhouding, en definitief geen sinvolle toekoms vir ‘n verhouding wat op agterdog, skuldgevoelens en minderwaardigheid gebaseer is nie. Ons kan ongehinderde vriendskap met God geniet. God droom van die begin af oor ‘n vriendskap wat nie deur enige seisoen gemeet of beperk sou word nie!

God slaag daarin om die effek van Adam se val vir ewig uit te wis. Die evangelie is die boodskap dat God se droom om die mens as Sy geesgenoot te hê, waar geword het! God sien ons nie as ‘n minderwaardige geesgenoot nie. Sy begeerte is na ‘n verhouding van onbelemmerde onskuld. God se vergifnis oortref Adam se skuld geheel en al. Dit wat ons in Christus ontvang, oortref wat ons in Adam verloor het.

Die boodskap van die evangelie is dat ons onskuldig verklaar is; dit is die kwitansie wat die mens se vryspraak bevestig. Dis ‘n bewys dat die prys ten volle betaal is. Ons is vrygespreek van alle agterdog, aanklag of veroordeling!

Die goeie nuus dat ons nou onskuldig voor God staan, bring spontane geloofsoortuiging na vore. Wettiese-gehoorsaamheid beperk die mens tot sy eie feilbare poging; dit bring net veroordeling en frustrasie. Ons hoef geen meer poging aan te wend om vir ons eie sondes te probeer opdok nie. Jesus het namens ons dit gedoen. Hy het namens ons presteer. Die gehoorsaamheid van die Seun van die mens verontskuldig elke mens wat in Hom gló. Paulus sê dat deur Hom is ons in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid, heiligmaking en verlossing.

Soveel van ons energie gaan verlore in ‘n sinnelose poging om iets reg te kry wat klaar afgehandel is! Ons verstaan nie altyd dat daar niks meer is wat ons kan doen om onsself by God te laat geld nie en dit lei tot die verbloeming van ons ware identiteit. ‘n Verharde hart weier om die waarheid te gehoorsaam, dan bly jy ‘n gevangene van ‘n minderwaardige lewe selfs al is jy inderwaarheid net so vry, vergewe en verlos soos enige ander mens.

Die Johnsens-vertaling sê dat die enkele aksie van Adam en die enkele aksie van Christus is eenders daarin dat elke mens daardeur geaffekteer word. Alhoewel die effek heel anders is. Dit is moontlik dat iemand, op grond van sy eie ondervinding of opinie, verlossing kan minag of verkleineer. Maar dit is nie moontlik om te veel te maak van verlossing of om Jesus se genade en verdienste oor te beklemtoon nie. Verlossing kan onderskat word maar nie oordryf word nie!

My gebed vir jou is dat jy in staat sal wees om ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte van God se liefde en verlossing is!

Tags:

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.