Sluit aan

Sluit aan by Manna teen R37 elke 2de maand!

Jou besonderhede
Betaling opsiesJou Bankbesonderhede  /  

Posgeld:


Maak betaling aan:

6 Uitgawes (12 maande)

Door Twenty Two
ABSA Tjekrekening
Rekeningnommer 4078572902
Tak: Lynnwood
Verwysing Manna/Naam + Van

Stuur bewys van betaling aan ingrid@dor22.co.za

Posgeld:Subskripsie vir

Hierdie subskripsie is vir:Persoon se naam aan wie Manna gestuur moet word: